เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 12 ชั่วโมง 4 นาที
4 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 20 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1 ทุกโรงเรียน

โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1 ทุกโรงเรียน

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,000 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ประเมินความรู้ทุกเรื่องก่อนสอบจริง เพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อบกพร่องของตัวเอง และแก้ไขได้ทันก่อนสอบเข้าจริง นักเรียนต้องมีพื้นฐานความรู้ก่อนมาเรียนคอร์สนี้ เพราะไม่มีการทวนเนื้อหาพื้นฐาน เน้นจับเวลาทำข้อสอบเสมือนจริง

โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1 ทุกโรงเรียน
เวลา(นาที)
โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1 ทุกโรงเรียน ครั้งที่ 1 FREE 3:12:38  
โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1 ทุกโรงเรียน ครั้งที่ 2 2:58:11  
โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1 ทุกโรงเรียน ครั้งที่ 3 2:59:28  
โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1 ทุกโรงเรียน ครั้งที่ 4 2:54:19  
โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1 2566.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ