เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 159 ชั่วโมง 19 นาที
77 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 900 วัน
จำกัดเวลาเรียน 280 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

แพ็คสอบติด ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แพ็คสอบติด ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 9,000 บาท เท่านั้น!

14,200 บาท
  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้1. ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 22. ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา 3. ตะลุยโจทย์ภาษาไทยโอเน็ต ม.34. เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา5. โค้งสุดท้ายสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา

ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2
เวลา(นาที)
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 1 FREE 2:59:52  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 2 3:00:52  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 3 2:55:45  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 4 2:56:16  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 5 2:56:25  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 6 2:48:50  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 7 2:53:53  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 8 2:53:36  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 9 2:55:22  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 10 2:55:45  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 11 2:57:36  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 12 2:54:50  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 13 2:46:30  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 14 2:52:09  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 15 3:02:02  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 16 2:56:13  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 17 2:53:38  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 18 2:56:53  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 19 2:57:17  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
เวลา(นาที)
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 FREE 1:38:22  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 1:29:52  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 2:00:14  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 1:31:18  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 1:54:48  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 1:28:19  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 2:01:16  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 1:37:18  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 2:00:14  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 1:33:04  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 2:00:39  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 1:22:11  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 1:57:53  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 1:30:47  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 1:46:56  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 1:43:07  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 1:51:38  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 1:36:23  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 1:47:46  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 1:27:33  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 1:58:49  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 1:21:53  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 1:48:35  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 1:40:59  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 1:52:49  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 1:43:03  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 2:00:07  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 28 1:37:57  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 1:55:23  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 30 1:18:45  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 1:56:03  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 1:45:31  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 1:51:22  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 1:38:07  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 1:58:05  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 1:45:01  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 1:43:02  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 1:29:36  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 2:03:04  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 40 1:04:50  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา
เวลา(นาที)
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 FREE 25:33  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 1:02:21  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 2:06:25  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 1:58:15  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 1:12:13  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 2:06:17  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 1:59:54  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 2:55:47  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 2:09:28  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 1:58:08  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 2:03:52  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 2:08:09  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 1:49:58  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 1:54:58  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 1:56:28  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 2:04:46  
โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดมศึกษา
เวลา(นาที)
โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 2:52:31  
โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 2:08:14  
ภาษาไทย ม.3.pdf
ติวเข้มเข้าเตรียมอุดมศึกษา.pdf
เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา.pdf
โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ..pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ