เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 138 ชั่วโมง 30 นาที
53 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 900 วัน
จำกัดเวลาเรียน 280 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

แพ็คสอบติด ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แพ็คสอบติด ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 9,000 บาท เท่านั้น!

14,200 บาท
  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้1. ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 22. ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา 3. ตะลุยโจทย์ภาษาไทยโอเน็ต ม.34. เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา5. โค้งสุดท้ายสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา

ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2
เวลา(นาที)
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 1 FREE 2:59:52  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 2 3:00:52  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 3 2:55:45  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 4 2:56:16  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 5 2:56:25  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 6 2:48:50  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 7 2:53:53  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 8 2:53:36  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 9 2:55:22  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 10 2:55:45  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 11 2:57:36  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 12 2:54:50  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 13 2:46:30  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 14 2:52:09  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 15 3:02:02  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 16 2:56:13  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 17 2:53:38  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 18 2:56:53  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 19 2:57:17  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
เวลา(นาที)
ตอน 1 เสียงในภาษาไทย FREE 2:51:51  
ตอน 2 เสียงในภาษาไทย-สังเกตคำไทยแท้ 2:55:07  
ตอน 3 คำภาษาบาลี-สันสกฤต 1:39:50  
ตอน 4 คำภาษาบาลี-สันสกฤต 1:08:34  
ตอน 5 คำภาษาบาลี-สันสกฤต และภาษาอื่นๆ 2:48:10  
ตอน 6 แบบทดสอบเสียงในภาษาไทย - แบบทดสอบคำภาษาต่างประเทศ 2:53:04  
ตอน 7 แบบทดสอบคำภาษาต่างประเทศ การสร้างคำ 2:54:02  
ตอน 8 การสร้างคำ (สมาส) 2:51:08  
ตอน 9 การสร้างคำ (สมาสแบบสนธิ) 2:57:01  
ตอน 10 พื้นฐานวรรณคดี - พื้นฐานฉันทลักษณ์ 2:53:36  
ตอน 11 พื้นฐานวรรณคดี - พื้นฐานฉันทลักษณ์ 2:50:51  
ตอน 12 พื้นฐานวรรณคดี - พื้นฐานฉันทลักษณ์ 2:51:35  
ตอน 13 ระดับภาษา เรียงลำดับความ โวหารร้อยแก้ว อ่านจับใจความ 2:48:07  
ตอน 14 วรรคตอน พจนานุกรม คำและความหมาย 2:57:18  
ตอน 15 เห็นแก่ลูก พระบรมราโชวาท สะกดคำ 2:56:13  
ตอน 16 สะกดคำ สำนวนไทย การอ่านออกเสียง 2:54:35  
ตอน 17 การใช้คำราชาศัพท์ 2:58:26  
ตอน 18 ชนิดคำในภาษาไทย ประโยค 2:56:05  
ตอน 19 ชนิดคำในภาษาไทย ประโยค 2:52:05  
ตอน 20 แบบฝึกหัดเรื่องประโยค พระอภัยมณี 2:35:05  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา
เวลา(นาที)
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 FREE 2:02:00  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 1:57:38  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 1:56:46  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 1:57:41  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 1:56:46  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 1:56:45  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 1:53:46  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 1:52:44  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 1:50:52  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 1:59:40  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 1:57:27  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 2:01:39  
โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดมศึกษา
เวลา(นาที)
โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 2:52:31  
โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 2:08:14  
ภาษาไทย ม.3.pdf
ติวเข้มเข้าเตรียมอุดมศึกษา.pdf
เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา.pdf
โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ..pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ