เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 104 ชั่วโมง 2 นาที
57 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 900 วัน
จำกัดเวลาเรียน 280 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

แพ็คสอบติด ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แพ็คสอบติด ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 9,000 บาท เท่านั้น!

14,200 บาท
  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้1. ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 22. ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา 3. ตะลุยโจทย์ภาษาไทยโอเน็ต ม.34. เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา5. โค้งสุดท้ายสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา

ตอน 1 เสียงในภาษาไทย หน้า 3-6 2.53.29 นาที  
ตอน 2 เสียงในภาษาไทย หน้า 6-10 2.55.18 นาที  
ตอน 3 เสียงในภาษาไทย หน้า 11-13 ลักษณะสังเกตคำไทยแท้ หน้า 23 2.43.50 นาที  
ตอน 4 คำยืมภาษาบาลี สันสกฤต เขมร และอื่นๆ หน้า 24-33 3.02.31 นาที  
ตอน 5 คำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 29-35 คำมูล คำประสม หน้า 42-44 2.59.12 นาที  
ตอน 6 แบบฝึกหัดเสียงในภาษาไทย หน้า 14-22 แบบฝึกหัดคำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 35-38 2.47.14 นาที  
ตอน 7 คำซ้อน คำซ้ำ คำสมาส หน้า 45-48 2.51.49 นาที  
ตอน 8 คำสมาส คำสมาสแบบสนธิ หน้า 48-53 คำนาม หน้า 64-65 3.00.43 นาที  
ตอน 9 คำสรรพนาม กริยา วิเศษณ์ บุพบท สันธาน อุทาน หน้า 65-73 2.45.36 นาที  
ตอน 10 ประโยค หน้า 78-84 2.52.16 นาที  
ตอน 11 แบบฝึกหัดเรื่องชนิดของประโยค หน้า 84-87 แบบฝึกหัดเรื่องการสร้างคำ หน้า 53-63 2.58.56 นาที  
ตอน 12 บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก หน้า 118-129 แบบฝึกหัดคำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 38-41 2.58.41 นาที  
ตอน 13 พระบรมราโชวาท หน้า 149-155 คำราชาศัพท์ หน้า 88 2.58.46 นาที  
ตอน 14 คำราชาศัพท์ หน้า 88-91 3.02.06 นาที  
ตอน 15 คำราชาศัพท์ หน้า 92-98 ฉันทลักษณ์ในวรรณคดี หน้า 115 2.52.20 นาที  
ตอน 16 ฉันทลักษณ์ในคำประพันธ์ หน้า 115-118 ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดี หน้า 100-104 2.53.39 นาที  
ตอน 17 พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร หน้า 130-141 2.54.36 นาที  
ตอน 18 พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร หน้า 142-148 ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดี 2.57.16 นาที  
ตอน 19 อิศรญาณภาษิต หน้า 157-163 2.58.32 นาที  
ตอน 20 บทพากย์เอราวัณ หน้า 164-174 2.44.11 นาที  
ตอน 1 เสียงในภาษาไทย หน้า 4-6 FREE 2.58.00 นาที  
ตอน 2 เสียงในภาษาไทย หน้า 6-15 2.57.59 นาที  
ตอน 3 คำไทยแท้และคำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 16-19 3.01.10 นาที  
ตอน 4 คำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 20-24 3.00.21 นาที  
ตอน 5 คำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 22-29 2.55.51 นาที  
ตอน 6 คำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 29-33 พระบรมราโชวาท หน้า 115-117 2.58.50 นาที  
ตอน 7 พระบรมราโชวาท หน้า 125-128 พระอภัยมณี หน้า 118-121 2.55.57 นาที  
ตอน 8 การสร้างคำในภาษาไทย หน้า 34-36 2.58.55 นาที  
ตอน 9 การสร้างคำในภาษาไทย หน้า 36-38 2.54.19 นาที  
ตอน 10 การสร้างคำในภาษาไทย ชนิดคำในภาษาไทย หน้า 39-44 2.51.46 นาที  
ตอน 11 ชนิดคำในภาษาไทย หน้า 41-48 2.55.39 นาที  
ตอน 12 ระดับภาษา หน้า 60 เครื่องหมายวรรคตอน การใช้พจนานุกรม หน้า 67-70 2.56.39 นาที  
ตอน 13 การใช้พจนานุกรม หน้า 71 เรียงลำดับข้อความ คำและความหมาย โวหารการเขียนร้อยแก้ว หน้า 73-81 3.00.35 นาที  
ตอน 14 การใช้สำนวนไทย การอ่านออกเสียงคำ หน้า 86-92 2.56.55 นาที  
ตอน 15 อ่านจับใจความ หน้า 82-85 เขียนสะกดคำ หน้า 93-94 2.54.07 นาที  
ตอน 16 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 61-64 3.00.09 นาที  
ตอน 17 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี พื้นฐานฉันทลักษณ์ หน้า 95-103 2.57.27 นาที  
ตอน 18 พื้นฐานฉันทลักษณ์ หน้า 108 ประโยค หน้า 51-52 2.55.32 นาที  
ตอน 19 แบบฝึกหัดพื้นฐานวรรณคดี หน้า 97-114 แบบฝึกหัดเรื่องประโยค หน้า 55-59 3.00.33 นาที  
ตอน 20 อิศรญาณภาษิต บทพากย์เอราวัณ หน้า 129-139 3.00.14 นาที  
ตอน 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 1 หน้า 1-4 FREE 1.58.43 นาที  
ตอน 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 1 หน้า 4-8 2.00.09 นาที  
ตอน 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 หน้า 9-13 2.01.26 นาที  
ตอน 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 หน้า 14-17 2.01.50 นาที  
ตอน 5 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 - ชุดที่ 4 หน้า 17-21 2.00.14 นาที  
ตอน 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 หน้า 21-25 1.58.26 นาที  
ตอน 7 .แบบฝึกหัดชุดที่ 4 หน้า 26-28 1.56.47 นาที  
ตอน 8 วรรณคดีวิจักษ์ หน้า 29-34 1.59.09 นาที  
ตอน 9 วรรณคดีวิจักษ์ หน้า 35-39 1.58.17 นาที  
ตอน 10 วรรณคดีวิจักษ์ หน้า 39-42 แบบฝึกหัดชุดที่ 6 หน้า 53-56 2.03.10 นาที  
ตอน 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 1.58.32 นาที  
โค้งเข้า ต.อ.87 ตอนที่ 1 1.31.07 นาที  
โค้งเข้า ต.อ.87 ตอนที่ 2 1.29.51 นาที  
โค้งเข้า ต.อ.87 ตอนที่ 3 1.11.53 นาที  
โค้งเข้า ต.อ.87 ตอนที่ 4 1.17.30 นาที  
โค้งเข้า ต.อ.87 ตอนที่ 5 1.30.09 นาที  
โค้งเข้า ต.อ.87 ตอนที่ 6 1.19.35 นาที  
ภาษาไทย ม.3.pdf
ติวเข้มเข้าเตรียมอุดมศึกษา.pdf
เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา.pdf
โค้งสุดท้ายสอบเข้า_ต.อ86.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • -
    ณฐน**************ากร