เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 149 ชั่วโมง 1 นาที
56 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 900 วัน
จำกัดเวลาเรียน 280 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

แพ็คสอบติด ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แพ็คสอบติด ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 9,000 บาท เท่านั้น!

14,200 บาท
  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้1. ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 22. ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา 3. ตะลุยโจทย์ภาษาไทยโอเน็ต ม.34. เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา5. โค้งสุดท้ายสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา

ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2
เวลา(นาที)
ตอน 1 สมบัติวรรณคดี หน้า 92-94 FREE 3:01:21  
ตอน 2 สมบัติวรรณคดี ฉันทลักษณ์ต่างๆ หน้า 95-107 2:54:37  
ตอน 3 แบบฝึกหัดสมบัติวรรณคดี,บทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก หน้า 97-14,108-115 2:59:00  
ตอน 4 เห็นแก่ลูก(ต่อ),พระบรมราโชวาท หน้า 134-138 2:58:59  
ตอน 5 พระบรมราโชวาท (ต่อ) หน้า 139-142 แบบฝึกหัดสมบัติวรรณคดี (ต่อ) หน้า 104-108 คำไทยแท้ หน้า 19 3:00:48  
ตอน 6 คำยืมภาษาบาลี-สันสกฤต ตอน 1 หน้า 20-25 2:57:36  
ตอน 7 คำยืมภาษาบาลี-สันกฤตและภาษาอื่นๆ หน้า 24-30 2:58:27  
ตอน 8 คำและการสร้างคำ คำมูล คำประสม คำซ้อน หน้า 34-38 2:50:12  
ตอน 9 คำและการสร้างคำ คำซ้ำ คำสมาส หน้า 39-43 2:58:40  
ตอน 10 แบบฝึกหัดเรื่องคำและการสร้างคำ หน้า 43-53 2:54:08  
ตอน 11 พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร หน้า 118-127 2:56:11  
ตอน 12 พระอภัยมณี (ต่อ) อิศรญาณภาษิต หน้า 127-130,143-144 2:57:19  
ตอน 13 อิศรญาณภาษิต(ต่อ) เสียงในภาษาไทย หน้า 144-148,2-4 2:56:01  
ตอน 14 เสียงในภาษาไทย หน้า 4-11 3:03:24  
ตอน 15 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 81-83 3:00:20  
ตอน 16 เฉลยแบบฝึกหัดเสียงในภาษาไทย หน้า 12-18 คำราชาศัพท์ (ต่อ) หน้า 83-85 2:52:40  
ตอน 17 ประโยคในภาษาไทย หน้า 64-68 2:55:40  
ตอน 18 ประโยคในภาษาไทย ชนิดของคำในภาษาไทย 2:59:58  
ตอน 19 แบบฝึกหัดชนิดคำในภาษาไทย หน้า 61-64 แบบฝึกหัดประโยคในภาษาไทย หน้า 70-76 2:56:54  
ตอน 20 บทพากย์เอราวัณ หน้า 149-157 2:57:32  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
เวลา(นาที)
ตอน 1 เสียงในภาษาไทย FREE 2:51:51  
ตอน 2 เสียงในภาษาไทย-สังเกตคำไทยแท้ 2:55:07  
ตอน 3 คำภาษาบาลี-สันสกฤต 1:39:50  
ตอน 4 คำภาษาบาลี-สันสกฤต 1:08:34  
ตอน 5 คำภาษาบาลี-สันสกฤต และภาษาอื่นๆ 2:48:10  
ตอน 6 แบบทดสอบเสียงในภาษาไทย - แบบทดสอบคำภาษาต่างประเทศ 2:53:04  
ตอน 7 แบบทดสอบคำภาษาต่างประเทศ การสร้างคำ 2:54:02  
ตอน 8 การสร้างคำ (สมาส) 2:51:08  
ตอน 9 การสร้างคำ (สมาสแบบสนธิ) 2:57:01  
ตอน 10 พื้นฐานวรรณคดี - พื้นฐานฉันทลักษณ์ 2:53:36  
ตอน 11 พื้นฐานวรรณคดี - พื้นฐานฉันทลักษณ์ 2:50:51  
ตอน 12 พื้นฐานวรรณคดี - พื้นฐานฉันทลักษณ์ 2:51:35  
ตอน 13 ระดับภาษา เรียงลำดับความ โวหารร้อยแก้ว อ่านจับใจความ 2:48:07  
ตอน 14 วรรคตอน พจนานุกรม คำและความหมาย 2:57:18  
ตอน 15 เห็นแก่ลูก พระบรมราโชวาท สะกดคำ 2:56:13  
ตอน 16 สะกดคำ สำนวนไทย การอ่านออกเสียง 2:54:35  
ตอน 17 การใช้คำราชาศัพท์ 2:58:26  
ตอน 18 ชนิดคำในภาษาไทย ประโยค 2:56:05  
ตอน 19 ชนิดคำในภาษาไทย ประโยค 2:52:05  
ตอน 20 แบบฝึกหัดเรื่องประโยค พระอภัยมณี 2:35:05  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา
เวลา(นาที)
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 FREE 2:02:00  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 1:57:38  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 1:56:46  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 1:57:41  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 1:56:46  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 1:56:45  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 1:53:46  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 1:52:44  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 1:50:52  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 1:59:40  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 1:57:27  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 2:01:39  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 1:59:11  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 2:02:00  
โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดมศึกษา
เวลา(นาที)
โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 4:02:12  
โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 3:51:30  
ภาษาไทย ม.3.pdf
ติวเข้มเข้าเตรียมอุดมศึกษา.pdf
เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา.pdf
โค้งสุดท้ายสอบเข้า_ต.อ86.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • -
    ณฐน**************ากร