เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 128 ชั่วโมง 13 นาที
45 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 900 วัน
จำกัดเวลาเรียน 280 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

แพ็คสอบติด ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แพ็คสอบติด ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 9,000 บาท เท่านั้น!

14,200 บาท
  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้1. ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 22. ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา 3. ตะลุยโจทย์ภาษาไทยโอเน็ต ม.34. เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา5. โค้งสุดท้ายสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา

ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2
เวลา(นาที)
ตอน 1 สมบัติวรรณคดี หน้า 92-94 FREE 3:01:21  
ตอน 2 สมบัติวรรณคดี ฉันทลักษณ์ต่างๆ หน้า 95-107 2:54:37  
ตอน 3 แบบฝึกหัดสมบัติวรรณคดี,บทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก หน้า 97-14,108-115 2:59:00  
ตอน 4 เห็นแก่ลูก(ต่อ),พระบรมราโชวาท หน้า 134-138 2:58:59  
ตอน 5 พระบรมราโชวาท (ต่อ) หน้า 139-142 แบบฝึกหัดสมบัติวรรณคดี (ต่อ) หน้า 104-108 คำไทยแท้ หน้า 19 3:00:48  
ตอน 6 คำยืมภาษาบาลี-สันสกฤต ตอน 1 หน้า 20-25 2:57:36  
ตอน 7 คำยืมภาษาบาลี-สันกฤตและภาษาอื่นๆ หน้า 24-30 2:58:27  
ตอน 8 คำและการสร้างคำ คำมูล คำประสม คำซ้อน หน้า 34-38 2:50:12  
ตอน 9 คำและการสร้างคำ คำซ้ำ คำสมาส หน้า 39-43 2:58:40  
ตอน 10 แบบฝึกหัดเรื่องคำและการสร้างคำ หน้า 43-53 2:54:08  
ตอน 11 พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร หน้า 118-127 2:56:11  
ตอน 12 พระอภัยมณี (ต่อ) อิศรญาณภาษิต หน้า 127-130,143-144 2:57:19  
ตอน 13 อิศรญาณภาษิต(ต่อ) เสียงในภาษาไทย หน้า 144-148,2-4 2:56:01  
ตอน 14 เสียงในภาษาไทย หน้า 4-11 3:03:24  
ตอน 15 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 81-83 3:00:20  
ตอน 16 เฉลยแบบฝึกหัดเสียงในภาษาไทย หน้า 12-18 คำราชาศัพท์ (ต่อ) หน้า 83-85 2:52:40  
ตอน 17 ประโยคในภาษาไทย หน้า 64-68 2:55:40  
ตอน 18 ประโยคในภาษาไทย ชนิดของคำในภาษาไทย 2:59:58  
ตอน 19 แบบฝึกหัดชนิดคำในภาษาไทย หน้า 61-64 แบบฝึกหัดประโยคในภาษาไทย หน้า 70-76 2:56:54  
ตอน 20 บทพากย์เอราวัณ หน้า 149-157 2:57:32  
ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
เวลา(นาที)
ตอน 1 เสียงในภาษาไทย หน้า 4-6 FREE 2:58:00  
ตอน 2 เสียงในภาษาไทย หน้า 6-15 2:57:59  
ตอน 3 คำไทยแท้และคำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 16-19 3:01:10  
ตอน 4 คำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 20-24 3:00:21  
ตอน 5 คำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 22-29 2:55:51  
ตอน 6 คำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 29-33 พระบรมราโชวาท หน้า 115-117 2:58:50  
ตอน 7 พระบรมราโชวาท หน้า 125-128 พระอภัยมณี หน้า 118-121 2:55:57  
ตอน 8 การสร้างคำในภาษาไทย หน้า 34-36 2:58:55  
ตอน 9 การสร้างคำในภาษาไทย หน้า 36-38 2:54:19  
ตอน 10 การสร้างคำในภาษาไทย ชนิดคำในภาษาไทย หน้า 39-44 2:51:46  
ตอน 11 ชนิดคำในภาษาไทย หน้า 41-48 2:55:39  
ตอน 12 ระดับภาษา หน้า 60 เครื่องหมายวรรคตอน การใช้พจนานุกรม หน้า 67-70 2:56:39  
ตอน 13 การใช้พจนานุกรม หน้า 71 เรียงลำดับข้อความ คำและความหมาย โวหารการเขียนร้อยแก้ว หน้า 73-81 3:00:35  
ตอน 14 การใช้สำนวนไทย การอ่านออกเสียงคำ หน้า 86-92 2:56:55  
ตอน 15 อ่านจับใจความ หน้า 82-85 เขียนสะกดคำ หน้า 93-94 2:54:07  
ตอน 16 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 61-64 3:00:09  
ตอน 17 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี พื้นฐานฉันทลักษณ์ หน้า 95-103 2:57:27  
ตอน 18 พื้นฐานฉันทลักษณ์ หน้า 108 ประโยค หน้า 51-52 2:55:32  
ตอน 19 แบบฝึกหัดพื้นฐานวรรณคดี หน้า 97-114 แบบฝึกหัดเรื่องประโยค หน้า 55-59 3:00:33  
ตอน 20 อิศรญาณภาษิต บทพากย์เอราวัณ หน้า 129-139 3:00:14  
เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา
เวลา(นาที)
ตอน 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 1 หน้า 1-4 FREE 1:58:43  
ตอน 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 1 หน้า 4-8 2:00:09  
ตอน 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 หน้า 9-13 2:01:26  
โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดมศึกษา
เวลา(นาที)
โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 4:02:12  
โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 3:51:30  
ภาษาไทย ม.3.pdf
ติวเข้มเข้าเตรียมอุดมศึกษา.pdf
เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา.pdf
โค้งสุดท้ายสอบเข้า_ต.อ86.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • -
    ณฐน**************ากร