เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 159 ชั่วโมง 33 นาที
79 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 900 วัน
จำกัดเวลาเรียน 280 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

แพ็คสอบติด ม.1 สาธิตปทุมวันและโรงเรียนรัฐบาลทุกแห่ง

แพ็คสอบติด ม.1 สาธิตปทุมวันและโรงเรียนรัฐบาลทุกแห่ง

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 9,000 บาท เท่านั้น!

16,200 บาท
  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้1. พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย (ป.4 – ป.6)2. ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1  3. ภาษาไทย ป.6 เล่ม 24. ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.15. ตะลุยโจทย์ภาษาไทยโอเน็ต ป.6 6. โค้งสุดท้ายภาษาไทยสอบเข้า ม.1

ตอน 1 ลักษณะควรสังเกตของภาษาไทย หน้า 3-4 FREE 1.54.32 นาที  
ตอน 2 สังเกตคำไทยแท้ หน้า 5-6 2.11.34 นาที  
ตอน 3 เสียงในภาษาไทย หน้า 7-8 1.59.58 นาที  
ตอน 4 เสียงในภาษาไทย หน้า 9-11 2.06.49 นาที  
ตอน 5 เสียงในภาษาไทย หน้า 11-13 1.57.56 นาที  
ตอน 6 เสียงในภาษาไทย หน้า 13-16 2.09.04 นาที  
ตอน 7 พื้นฐานภาบาลี-ภาษาสันสกฤต หน้า 17 1.58.28 นาที  
ตอน 8 พื้นฐานภาบาลี-ภาษาสันสกฤต หน้า 18-21 2.00.11 นาที  
ตอน 9 คำมูล คำประสม หน้า 22 2.01.02 นาที  
ตอน 10 คำประสม คำซ้อน หน้า 23-27 2.04.37 นาที  
ตอน 11 คำซ้ำ แบบฝึกหัดคำและการสร้างคำ หน้า 28-29 1.53.03 นาที  
ตอน 12 คำสมาส (เบื้องต้น) 1.05.56 นาที  
ตอน 13 แบบฝึกหัดคำซ้อน คำซ้ำ , ชนิดของคำ คำนาม 1.58.10 นาที  
ตอน 14 คำสรรพนาม 2.01.05 นาที  
ตอน 15 คำกริยา คำวิเศษณ์ 1.59.06 นาที  
ตอน 16 คำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน 2.07.51 นาที  
ตอน 17 แบบฝึกหัดชนิดคำในภาษาไทย หน้า 32-38 1.59.32 นาที  
ตอน 18 แบบฝึกหัดชนิดคำในภาษาไทย หน้า 39-47 กลุ่มคำ หน้า 48 2.00.22 นาที  
ตอน 19 กลุ่มคำ ความรู้เกี่ยวกับประโยค หน้า 48-53 1.57.20 นาที  
ตอน 20 ชนิดของประโยค หน้า 53-55 2.03.53 นาที  
ตอน 21 แบบฝึกหัดเรื่องประโยค การใช้ราชาศัพท์ หน้า 48-58 2.00.07 นาที  
ตอน 22 การใช้ราชาศัพท์ หน้า 58-62 2.13.02 นาที  
ตอน 23 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 63-64 1.57.47 นาที  
ตอน 24 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 64-69 1.58.00 นาที  
ตอน 25 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 69-71,สำนวนไทย หน้า 76-77 2.01.34 นาที  
ตอน 26 สำนวนไทย,การใช้เครื่องหมายวรรคตอน หน้า 81-83 2.09.40 นาที  
ตอน 27 แบบฝึกหัดการใช้เครื่องหมายวรรคตอน หน้า 83-84 แบบฝึกหัดสำนวนไทย หน้า 77-79 1.52.25 นาที  
ตอน 28 การแต่งคำประพันธ์ รูปแบบคำประพันธ์ต่างๆ หน้า 85-88 2.10.56 นาที  
ตอน 29 รูปแบบคำประพันธ์ต่างๆ หน้า 88-91 2.00.31 นาที  
ตอน 30 รูปแบบคำประพันธ์ต่างๆ หน้า 92-96 2.07.24 นาที  
ตอน 1 โคลงโลกนิติ (ทบทวนโคลงสุภาษิต) หน้า 66 FREE 2.00.12 นาที  
ตอน 2 โคลงโลกนิติ หน้า 66-68 2.00.56 นาที  
ตอน 3 แบบฝึกหัดโคลงโลกนิติ หน้า 68-71 เสียงในภาษาไทย หน้า 3-4 1.59.57 นาที  
ตอน 4 เสียงในภาษาไทย หน้า 4-5 2.01.00 นาที  
ตอน 5 เสียงในภาษาไทย หน้า 5-9 2.00.26 นาที  
ตอน 6 เสียงในภาษาไทย (แบบฝึกหัด) หน้า 7-15,คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หน้า 24-25 1.57.56 นาที  
ตอน 7 คำไทยแท้ คำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 17-18 1.58.06 นาที  
ตอน 8 คำยืมภาษาต่างประทศ(แบบฝึกหัด) หน้า 26-27 2.01.01 นาที  
ตอน 9 เสภาขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม หน้า 72-75 1.59.47 นาที  
ตอน 10 เสภาขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม หน้า 75-80mp4 1.59.33 นาที  
ตอน 11 คำมูล คำประสม หน้า 28-29 2.00.38 นาที  
ตอน 12 คำซ้อน คำซ้ำ คำสมาส หน้า 29-31 1.59.34 นาที  
ตอน 13 แบบฝึกหัดเรื่องการสร้างคำ หน้า 33-37 2.01.20 นาที  
ตอน 14 ชนิดคำในภาษาไทย คำนาม คำสรรพนาม หน้า 38-43 2.02.15 นาที  
ตอน 15 ชนิดคำในภาษาไทย คำกริยา วิเศษณ์ บุพบท สันธาน อุทาน หน้า 46-53 2.00.35 นาที  
ตอน 16 แบบฝึกหัดเรื่องชนิดคำในภาษาไทย หน้า 39-46 1.58.13 นาที  
ตอน 17 แบบฝึกหัดเรื่องชนิดคำในภาษาไทย หน้า 46-53 2.00.47 นาที  
ตอน 18 ประโยคในภาษาไทย หน้า 56-59 2.00.52 นาที  
ตอน 19 ประโยคในภาษาไทย หน้า 60-65 2.01.34 นาที  
ตอน 1 คำพ้องรูป คำพ้องเสียง หน้า 18-20 FREE 1.58.36 นาที  
ตอน 2 คำพ้องเสียง คำพ้องความหมาย การใช้ถ้อยคำ หน้า 20-25 1.55.28 นาที  
ตอน 3 คำพ้องความหมาย การใช้ถ้อยคำ หน้า 25-27 1.58.47 นาที  
ตอน 4 แบบฝึกหัดการใช้คำและความหมาย สำนวนต่างประเทศ ประโยคกำกวม หน้า 24-30 1.38.22 นาที  
ตอน 5 แบบฝึกหัดการใช้คำและความหมาย ประโยคกำกวม ประโยคฟุ่มเฟือย หน้า 27-30 1.58.10 นาที  
ตอน 1 เสียงในภาษาไทย หน้า 3 FREE 1.58.16 นาที  
ตอน 2 เสียงในภาษาไทย หน้า 4-6 2.00.03 นาที  
ตอน 3 เสียงในภาษาไทย หน้า 6-10 1.59.18 นาที  
ตอน 4 การสร้างคำในภาษาไทย หน้า 11-13 2.00.01 นาที  
ตอน 5 การสร้างคำในภาษาไทย หน้า 13-16 2.00.33 นาที  
ตอน 6 การอ่านวิเคราะห์สาร หน้า 76-82 1.49.05 นาที  
ตอน 7 ชนิดของคำในภาษาไทย หน้า 17-19 1.57.52 นาที  
ตอน 8 ชนิดของคำในภาษาไทย หน้า 19-22 2.00.47 นาที  
ตอน 9 ประโยค หน้า 23-29 1.59.18 นาที  
ตอน 10 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 30-34 1.59.35 นาที  
ตอน 11 ระดับภาษา 33 แสดงทรรศนะ โน้มน้าวใจ 35 ภาษาฟุ่มเฟือย 47 เรียงลำดับความ การฟัง การดู การพูด 57 1.59.23 นาที  
ตอน 12 ภาษากำกวม การอ่านออกเสียงคำ หน้า 47-51 2.01.24 นาที  
ตอน 13 คำพ้องในภาษาไทย การเขียนรายงาน โวหารร้อยแก้ว หน้า 51-54 1.58.02 นาที  
ตอน 14 เครื่องหมายวรรคตอน เรียงลำดับคำตามพจนานุกรม หน้า 54-55 1.55.33 นาที  
ตอน 15 การเขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย หน้า 56 ฉันทลักษณ์ในวรรณคดี หน้า 58 1.59.05 นาที  
ตอน 16 ฉันทลักษณ์ หน้า 59 วิเคราะห์คำประพันธ์ หน้า 69-72 1.59.55 นาที  
ตอน 17 วิเคราะห์คำประพันธ์ หน้า 73-75 สำนวนไทย หน้า 45-46 1.58.49 นาที  
ตอน 18 การใช้คำและความหมายของคำ หน้า 36-39 2.00.58 นาที  
ตอน 19 การใช้คำและความหมายของคำ หน้า 39-44 1.59.48 นาที  
ตอน 20 วรรณคดีวิจักษ์ หน้า 60-68 2.00.39 นาที  
โค้งสุดท้ายเข้า ม.1 ตอนที่ 1 4.03.53 นาที  
โค้งสุดท้ายเข้า ม.1 ตอนที่ 2 4.05.42 นาที  
โค้งสุดท้ายเข้า ม.1 ตอนที่ 3 3.59.00 นาที  
โค้งสุดท้ายเข้า ม.1 ตอนที่ 4 3.50.25 นาที  
ตอน 1 การเขียนสะกดคำ เรียงลำดับคำตามพจนานุกรม 3.50.33 นาที  
พื้นฐานภาษาไทยประถมปลาย.pdf
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1.pdf
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2.pdf
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1.pdf
โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1 2567.pdf
เฉลยเพิ่มเติมพื้นฐานภาษาไทยประถมปลาย 2024.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • ดีมากเลยค่ะ
  ภาส**********บูล

 • ดีครับ
  Nac*****l C

 • การเมืองเเรงมาก
  กิจ*****************งข์

 • ถึงจะเรียนย้อนหลังแต่ก็สนุกเหมือนเรียนในห้องค่ะ
  ธีร*****************ชติ

 • ดีมาก
  ธัช***************กุล

 • ดีมากกก
  พีร*************นท์