เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 176 ชั่วโมง 58 นาที
90 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 900 วัน
จำกัดเวลาเรียน 280 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

แพ็คสอบติด ม.1 สาธิตปทุมวันและโรงเรียนรัฐบาลทุกแห่ง

แพ็คสอบติด ม.1 สาธิตปทุมวันและโรงเรียนรัฐบาลทุกแห่ง

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 9,000 บาท เท่านั้น!

16,200 บาท
  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้1. พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย (ป.4 – ป.6)2. ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1  3. ภาษาไทย ป.6 เล่ม 24. ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.15. ตะลุยโจทย์ภาษาไทยโอเน็ต ป.6 6. โค้งสุดท้ายภาษาไทยสอบเข้า ม.1

พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย
เวลา(นาที)
ตอน 1 ลักษณะควรสังเกตของภาษาไทย หน้า 3-4 FREE 1:54:32  
ตอน 2 สังเกตคำไทยแท้ หน้า 5-6 2:11:34  
ตอน 3 เสียงในภาษาไทย หน้า 7-8 1:59:58  
ตอน 4 เสียงในภาษาไทย หน้า 9-11 2:06:49  
ตอน 5 เสียงในภาษาไทย หน้า 11-13 1:57:56  
ตอน 6 เสียงในภาษาไทย หน้า 13-16 2:09:04  
ตอน 7 พื้นฐานภาบาลี-ภาษาสันสกฤต หน้า 17 1:58:28  
ตอน 8 พื้นฐานภาบาลี-ภาษาสันสกฤต หน้า 18-21 2:00:11  
ตอน 9 คำมูล คำประสม หน้า 22 2:01:02  
ตอน 10 คำประสม คำซ้อน หน้า 23-27 2:04:37  
ตอน 11 คำซ้ำ แบบฝึกหัดคำและการสร้างคำ หน้า 28-29 1:53:03  
ตอน 12 คำสมาส (เบื้องต้น) 1:05:56  
ตอน 13 แบบฝึกหัดคำซ้อน คำซ้ำ , ชนิดของคำ คำนาม 1:58:10  
ตอน 14 คำสรรพนาม 2:01:05  
ตอน 15 คำกริยา คำวิเศษณ์ 1:59:06  
ตอน 16 คำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน 2:07:51  
ตอน 17 แบบฝึกหัดชนิดคำในภาษาไทย หน้า 32-38 1:59:32  
ตอน 18 แบบฝึกหัดชนิดคำในภาษาไทย หน้า 39-47 กลุ่มคำ หน้า 48 2:00:22  
ตอน 19 กลุ่มคำ ความรู้เกี่ยวกับประโยค หน้า 48-53 1:57:20  
ตอน 20 ชนิดของประโยค หน้า 53-55 2:03:53  
ตอน 21 แบบฝึกหัดเรื่องประโยค การใช้ราชาศัพท์ หน้า 48-58 2:00:07  
ตอน 22 การใช้ราชาศัพท์ หน้า 58-62 2:13:02  
ตอน 23 การใช้ราชาศัพท์ หน้า 63-64 1:57:47  
ตอน 24 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 64-69 1:58:00  
ตอน 25 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 69-71,สำนวนไทย หน้า 76-77 2:01:34  
ตอน 26 สำนวนไทย,การใช้เครื่องหมายวรรคตอน หน้า 81-83 2:09:40  
ตอน 27 แบบฝึกหัดการใช้เครื่องหมายวรรคตอน หน้า 83-84 แบบฝึกหัดสำนวนไทย หน้า 77-79 1:52:25  
ตอน 28 การแต่งคำประพันธ์ รูปแบบคำประพันธ์ต่างๆ หน้า 85-88 2:10:56  
ตอน 29 รูปแบบคำประพันธ์ต่างๆ หน้า 88-91 2:00:31  
ตอน 30 รูปแบบคำประพันธ์ต่างๆ หน้า 92-96 2:07:24  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1
เวลา(นาที)
ตอน 1 โคลงโลกนิติ (ทบทวนโคลงสุภาษิต) หน้า 66 FREE 2:00:12  
ตอน 2 โคลงโลกนิติ หน้า 66-68 2:00:56  
ตอน 3 แบบฝึกหัดโคลงโลกนิติ หน้า 68-71 เสียงในภาษาไทย หน้า 3-4 1:59:57  
ตอน 4 เสียงในภาษาไทย หน้า 4-5 2:01:00  
ตอน 5 เสียงในภาษาไทย หน้า 5-9 2:00:26  
ตอน 6 เสียงในภาษาไทย (แบบฝึกหัด) หน้า 7-15,คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หน้า 24-25 1:57:56  
ตอน 7 คำไทยแท้ คำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 17-18 1:58:06  
ตอน 8 คำยืมภาษาต่างประทศ(แบบฝึกหัด) หน้า 26-27 2:01:01  
ตอน 9 เสภาขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม หน้า 72-75 1:59:47  
ตอน 10 เสภาขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม หน้า 75-80mp4 1:59:33  
ตอน 11 คำมูล คำประสม หน้า 28-29 2:00:38  
ตอน 12 คำซ้อน คำซ้ำ คำสมาส หน้า 29-31 1:59:34  
ตอน 13 แบบฝึกหัดเรื่องการสร้างคำ หน้า 33-37 2:01:20  
ตอน 14 ชนิดคำในภาษาไทย คำนาม คำสรรพนาม หน้า 38-43 2:02:15  
ตอน 15 ชนิดคำในภาษาไทย คำกริยา วิเศษณ์ บุพบท สันธาน อุทาน หน้า 46-53 2:00:35  
ตอน 16 แบบฝึกหัดเรื่องชนิดคำในภาษาไทย หน้า 39-46 1:58:13  
ตอน 17 แบบฝึกหัดเรื่องชนิดคำในภาษาไทย หน้า 46-53 2:00:47  
ตอน 18 ประโยคในภาษาไทย หน้า 56-59 2:00:52  
ตอน 19 ประโยคในภาษาไทย หน้า 60-65 2:01:34  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2
เวลา(นาที)
ตอน 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี หน้า 3-6 FREE 1:58:59  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 2 2:03:45  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 3 1:59:16  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 4 1:58:15  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 5 2:03:58  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 6 1:56:13  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 7 1:59:07  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 8 2:03:20  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 9 2:01:17  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 10 1:57:06  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 11 2:00:28  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 12 2:11:55  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 13 2:00:24  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 14 1:57:20  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 15 2:44:42  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 16 1:59:13  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 17 1:57:37  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1
เวลา(นาที)
ตอน 1 เสียงในภาษาไทย ข้อที่ 1-13 FREE 1:59:12  
ตอน 2 เสียงในภาษาไทย ข้อที่ 14-42 2:02:35  
ตอน 3 เสียงในภาษาไทย ข้อที่ 43-85 1:59:17  
ตอน 4 การสร้างคำในภาษาไทย ข้อที่ 1-21 2:01:13  
ตอน 5 การสร้างคำในภาษาไทย ข้อที่ 22-67 1:59:46  
ตอน 6 การอ่านจับใจความ 1:58:20  
ตอน 7 ชนิดของคำในภาษาไทย ข้อ 1-30 2:01:58  
ตอน 8 ชนิดของคำในภาษาไทย ข้อ 31-63 1:57:14  
ตอน 9 ประโยค ข้อ 1-37 2:00:46  
ตอน 10 ประโยค ข้อ 38-66 คำราชาศัพท์ 1:58:45  
ตอน 11 คำราชาศัพท์ 1:56:00  
ตอน 12 ทรรศนะ โน้มน้าวใจ ภาษาฟุ่มเฟือย ลำดับความ ภาษากำกวม 1:57:57  
ตอน 13 ภาษากำกวม เรียงความ จดหมาย คำพ้อง 2:03:09  
ตอน 14 โวหารร้อยแก้ว วรรคตอน พจนานุกรม 1:59:00  
ตอน 15 พจนานุกรม ฉันทลักษณ์ การแต่งคำประพันธ์ 2:02:07  
ตอน 16 สำนวนไทย 1:59:42  
ตอน 17 วิเคราะห์คำประพันธ์ 2:01:51  
ตอน 18 การใช้คำและความหมาย 2:01:06  
ตอน 19 การใช้คำและความหมาย 2:02:25  
ตอน 20 วรรณคดีวิจักษ์ 2:01:33  
โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1 ทุกโรงเรียน
เวลา(นาที)
โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1 ทุกโรงเรียน ครั้งที่ 1 FREE 3:12:38  
โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1 ทุกโรงเรียน ครั้งที่ 2 2:58:11  
โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1 ทุกโรงเรียน ครั้งที่ 3 2:59:28  
โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1 ทุกโรงเรียน ครั้งที่ 4 2:54:19  
พื้นฐานภาษาไทยประถมปลาย.pdf
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1.pdf
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2.pdf
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1.pdf
โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ