เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 21 ชั่วโมง 56 นาที
11 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 60 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา

เก็งข้อสอบ (แม่น ๆ) เข้าเตรียมอุดมศึกษา

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 3,000 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ 

ฝึกทำข้อสอบจับเวลาเสมือนจริงพร้อมกันเพื่อให้นักเรียนทราบว่าตนเองยังพลาดในประเด็นใด คอร์สนี้ได้ผลมากเพราะทำให้นักเรียนทราบข้อผิดพลาดของตนเองอย่างแม่นยำที่สุด ต้องมีพื้นฐานหรือเรียนคอร์สติวเข้มเข้าเตรียมมาก่อนเรียนคอร์สนี้

ตอน 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 1 หน้า 1-4 FREE 1.58.43 นาที  
ตอน 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 1 หน้า 4-8 2.00.09 นาที  
ตอน 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 หน้า 9-13 2.01.26 นาที  
ตอน 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 หน้า 14-17 2.01.50 นาที  
ตอน 5 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 - ชุดที่ 4 หน้า 17-21 2.00.14 นาที  
ตอน 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 หน้า 21-25 1.58.26 นาที  
ตอน 7 .แบบฝึกหัดชุดที่ 4 หน้า 26-28 1.56.47 นาที  
ตอน 8 วรรณคดีวิจักษ์ หน้า 29-34 1.59.09 นาที  
ตอน 9 วรรณคดีวิจักษ์ หน้า 35-39 1.58.17 นาที  
ตอน 10 วรรณคดีวิจักษ์ หน้า 39-42 แบบฝึกหัดชุดที่ 6 หน้า 53-56 2.03.10 นาที  
ตอน 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 1.58.32 นาที  
เอกสารเก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ