เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 58 ชั่วโมง 52 นาที
22 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 120 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS

ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 5,000 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ สรุปเนื้อหาภาษาไทยทุกเรื่องที่ออกข้อสอบ 9 วิชาสามัญ โอเน็ต และเฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ข้อสอบโอเน็ตย้อนหลังครบทุกปี ทำให้นักเรียนเห็นข้อสอบและเทคนิคทำข้อสอบครบทั้งหมดก่อนเข้าสอบจริง ทำให้สอบได้คะแนนสูงสุด

ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS
เวลา(นาที)
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 1 FREE 2:53:40  
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 2 3:00:31  
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 3 3:00:25  
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 4 2:57:57  
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 5 2:54:34  
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 6 2:56:43  
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 7 2:55:22  
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 8 2:55:22  
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 9 2:52:58  
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 10 2:57:08  
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 11 46:43  
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 12 2:07:04  
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 13 2:06:49  
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 14 38:49  
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 15 2:58:13  
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 16 2:57:38  
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 17 3:02:58  
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 18 2:58:13  
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 19 2:57:40  
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 20 3:02:55  
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 21 2:51:29  
ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ครั้งที่ 22 2:59:00  
ภาษาไทย TCAS A-Level.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ