เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 33 ชั่วโมง 33 นาที
12 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 120 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ภาษาไทย ม.6 TGAT ALEVEL

ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 5,500 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ สรุปเนื้อหาภาษาไทยทุกเรื่องที่ออกข้อสอบ 9 วิชาสามัญ โอเน็ต และเฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ข้อสอบโอเน็ตย้อนหลังครบทุกปี ทำให้นักเรียนเห็นข้อสอบและเทคนิคทำข้อสอบครบทั้งหมดก่อนเข้าสอบจริง ทำให้สอบได้คะแนนสูงสุด

ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS
เวลา(นาที)
ตอน 1 TCAS 67 พันธกิจของภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา หน้า 4-6 FREE 2:53:34  
ตอน 2 TCAS 67 สำนวนภาษาต่างประเทศ หน้า 6-8 ระดับภาษา หน้า 15-17 2:49:17  
ตอน 3 TCAS 67 แบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภาษา ระดับภาษา หน้า 8-18 2:54:45  
ตอน 4 TCAS 67 ระดับภาษา การใช้ราชาศัพท์ หน้า 19-25 3:07:59  
ตอน 5 TCAS 67 การใช้ราชาศัพท์ หน้า 25-30 2:59:47  
ตอน 6 TCAS 67 การใช้ราชาศัพท์ ประโยคสมบูรณ์ ประโยคกำกวม หน้า 30-37,42-43 2:00:57  
ตอน 7 TCAS 67 ประโยคสมบูรณ์ (42) ประโยคกำกวม (43-44) คำและความหมาย (57) การใช้คำตรงตามความหมาย (40) 2:03:41  
ตอน 8 TCAS 67 การใช้คำตรงตามความหมาย (40-41) คำและความหมาย (57) 2:53:43  
ตอน 9 TCAS 67 เขียนสะกดคำ (37-39) ชนิดของประโยคตามเจตนา (56) การเรียงลำดับข้อความ (58) 2:58:47  
ตอน 10 TCAS 67 สำนวนไทย หน้า 45-51 2:58:43  
ตอน 11 TCAS 67 สำนวนไทย หน้า 51-55 การเขียนบรรยาย พรรณนา อธิบาย หน้า 60-61 2:58:14  
ตอน 12 TCAS 67 การเขียนบรรยาย พรรณนา อธิบาย (62-70) ภาษากับเหตุผล (70) การแสดงทรรศนะ (80-81)  
ตอน 13 TCAS 67 การแสดงทรรศนะ การโต้แย้ง การโน้มน้าวใจ 2:53:53  
ภาษาไทย TCAS A-Level.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ