เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 59 ชั่วโมง 9 นาที
20 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 90 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2

ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,500 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ (เรียนได้ทุกโรงเรียน เนื้อหาตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)

สรุปเข้มเนื้อหาหลักภาษาไทย การใช้ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ในระดับชั้น ม.3 ทุกเรื่องอย่างละเอียด เป็นคอร์สพื้นฐานสำคัญสำหรับนักเรียน ม.3 ทุกคน และเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนเรียนคอร์สติวเข้มเข้าเตรียมอุดมศึกษา เพราะนักเรียนจะเข้าใจพื้นฐานทุกเรื่อง ทำให้ทำข้อสอบที่ยากขึ้นต่อไปได้

ตอน 1 สมบัติวรรณคดี หน้า 92-94 FREE 3.01.21 นาที  
ตอน 2 สมบัติวรรณคดี ฉันทลักษณ์ต่างๆ หน้า 95-107 2.54.37 นาที  
ตอน 3 แบบฝึกหัดสมบัติวรรณคดี,บทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก หน้า 97-14,108-115 2.59.00 นาที  
ตอน 4 เห็นแก่ลูก(ต่อ),พระบรมราโชวาท หน้า 134-138 2.58.59 นาที  
ตอน 5 พระบรมราโชวาท (ต่อ) หน้า 139-142 แบบฝึกหัดสมบัติวรรณคดี (ต่อ) หน้า 104-108 คำไทยแท้ หน้า 19 3.00.48 นาที  
ตอน 6 คำยืมภาษาบาลี-สันสกฤต ตอน 1 หน้า 20-25 2.57.36 นาที  
ตอน 7 คำยืมภาษาบาลี-สันกฤตและภาษาอื่นๆ หน้า 24-30 2.58.27 นาที  
ตอน 8 คำและการสร้างคำ คำมูล คำประสม คำซ้อน หน้า 34-38 2.50.12 นาที  
ตอน 9 คำและการสร้างคำ คำซ้ำ คำสมาส หน้า 39-43 2.58.40 นาที  
ตอน 10 แบบฝึกหัดเรื่องคำและการสร้างคำ หน้า 43-53 2.54.08 นาที  
ตอน 11 พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร หน้า 118-127 2.56.11 นาที  
ตอน 12 พระอภัยมณี (ต่อ) อิศรญาณภาษิต หน้า 127-130,143-144 2.57.19 นาที  
ตอน 13 อิศรญาณภาษิต(ต่อ) เสียงในภาษาไทย หน้า 144-148,2-4 2.56.01 นาที  
ตอน 14 เสียงในภาษาไทย หน้า 4-11 3.03.24 นาที  
ตอน 15 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 81-83 3.00.20 นาที  
ตอน 16 เฉลยแบบฝึกหัดเสียงในภาษาไทย หน้า 12-18 คำราชาศัพท์ (ต่อ) หน้า 83-85 2.52.40 นาที  
ตอน 17 ประโยคในภาษาไทย หน้า 64-68 2.55.40 นาที  
ตอน 18 ประโยคในภาษาไทย ชนิดของคำในภาษาไทย 2.59.58 นาที  
ตอน 19 แบบฝึกหัดชนิดคำในภาษาไทย หน้า 61-64 แบบฝึกหัดประโยคในภาษาไทย หน้า 70-76 2.56.54 นาที  
ตอน 20 บทพากย์เอราวัณ หน้า 149-157 2.57.32 นาที  
ภาษาไทย ม.3.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ