เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 59 ชั่วโมง 9 นาที
20 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 90 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2

ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,500 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ (เรียนได้ทุกโรงเรียน เนื้อหาตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)

สรุปเข้มเนื้อหาหลักภาษาไทย การใช้ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ในระดับชั้น ม.3 ทุกเรื่องอย่างละเอียด เป็นคอร์สพื้นฐานสำคัญสำหรับนักเรียน ม.3 ทุกคน และเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนเรียนคอร์สติวเข้มเข้าเตรียมอุดมศึกษา เพราะนักเรียนจะเข้าใจพื้นฐานทุกเรื่อง ทำให้ทำข้อสอบที่ยากขึ้นต่อไปได้

ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2
เวลา(นาที)
ตอน 1 สมบัติวรรณคดี หน้า 92-94 FREE 3:01:21  
ตอน 2 สมบัติวรรณคดี ฉันทลักษณ์ต่างๆ หน้า 95-107 2:54:37  
ตอน 3 แบบฝึกหัดสมบัติวรรณคดี,บทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก หน้า 97-14,108-115 2:59:00  
ตอน 4 เห็นแก่ลูก(ต่อ),พระบรมราโชวาท หน้า 134-138 2:58:59  
ตอน 5 พระบรมราโชวาท (ต่อ) หน้า 139-142 แบบฝึกหัดสมบัติวรรณคดี (ต่อ) หน้า 104-108 คำไทยแท้ หน้า 19 3:00:48  
ตอน 6 คำยืมภาษาบาลี-สันสกฤต ตอน 1 หน้า 20-25 2:57:36  
ตอน 7 คำยืมภาษาบาลี-สันกฤตและภาษาอื่นๆ หน้า 24-30 2:58:27  
ตอน 8 คำและการสร้างคำ คำมูล คำประสม คำซ้อน หน้า 34-38 2:50:12  
ตอน 9 คำและการสร้างคำ คำซ้ำ คำสมาส หน้า 39-43 2:58:40  
ตอน 10 แบบฝึกหัดเรื่องคำและการสร้างคำ หน้า 43-53 2:54:08  
ตอน 11 พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร หน้า 118-127 2:56:11  
ตอน 12 พระอภัยมณี (ต่อ) อิศรญาณภาษิต หน้า 127-130,143-144 2:57:19  
ตอน 13 อิศรญาณภาษิต(ต่อ) เสียงในภาษาไทย หน้า 144-148,2-4 2:56:01  
ตอน 14 เสียงในภาษาไทย หน้า 4-11 3:03:24  
ตอน 15 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 81-83 3:00:20  
ตอน 16 เฉลยแบบฝึกหัดเสียงในภาษาไทย หน้า 12-18 คำราชาศัพท์ (ต่อ) หน้า 83-85 2:52:40  
ตอน 17 ประโยคในภาษาไทย หน้า 64-68 2:55:40  
ตอน 18 ประโยคในภาษาไทย ชนิดของคำในภาษาไทย 2:59:58  
ตอน 19 แบบฝึกหัดชนิดคำในภาษาไทย หน้า 61-64 แบบฝึกหัดประโยคในภาษาไทย หน้า 70-76 2:56:54  
ตอน 20 บทพากย์เอราวัณ หน้า 149-157 2:57:32  
ภาษาไทย ม.3.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ