เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 58 ชั่วโมง 11 นาที
20 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 90 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2

ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,500 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ (เรียนได้ทุกโรงเรียน เนื้อหาตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)

สรุปเข้มเนื้อหาหลักภาษาไทย การใช้ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ในระดับชั้น ม.3 ทุกเรื่องอย่างละเอียด เป็นคอร์สพื้นฐานสำคัญสำหรับนักเรียน ม.3 ทุกคน และเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนเรียนคอร์สติวเข้มเข้าเตรียมอุดมศึกษา เพราะนักเรียนจะเข้าใจพื้นฐานทุกเรื่อง ทำให้ทำข้อสอบที่ยากขึ้นต่อไปได้

ตอน 1 เสียงในภาษาไทย หน้า 3-6 2.53.29 นาที  
ตอน 2 เสียงในภาษาไทย หน้า 6-10 2.55.18 นาที  
ตอน 3 เสียงในภาษาไทย หน้า 11-13 ลักษณะสังเกตคำไทยแท้ หน้า 23 2.43.50 นาที  
ตอน 4 คำยืมภาษาบาลี สันสกฤต เขมร และอื่นๆ หน้า 24-33 3.02.31 นาที  
ตอน 5 คำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 29-35 คำมูล คำประสม หน้า 42-44 2.59.12 นาที  
ตอน 6 แบบฝึกหัดเสียงในภาษาไทย หน้า 14-22 แบบฝึกหัดคำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 35-38 2.47.14 นาที  
ตอน 7 คำซ้อน คำซ้ำ คำสมาส หน้า 45-48 2.51.49 นาที  
ตอน 8 คำสมาส คำสมาสแบบสนธิ หน้า 48-53 คำนาม หน้า 64-65 3.00.43 นาที  
ตอน 9 คำสรรพนาม กริยา วิเศษณ์ บุพบท สันธาน อุทาน หน้า 65-73 2.45.36 นาที  
ตอน 10 ประโยค หน้า 78-84 2.52.16 นาที  
ตอน 11 แบบฝึกหัดเรื่องชนิดของประโยค หน้า 84-87 แบบฝึกหัดเรื่องการสร้างคำ หน้า 53-63 2.58.56 นาที  
ตอน 12 บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก หน้า 118-129 แบบฝึกหัดคำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 38-41 2.58.41 นาที  
ตอน 13 พระบรมราโชวาท หน้า 149-155 คำราชาศัพท์ หน้า 88 2.58.46 นาที  
ตอน 14 คำราชาศัพท์ หน้า 88-91 3.02.06 นาที  
ตอน 15 คำราชาศัพท์ หน้า 92-98 ฉันทลักษณ์ในวรรณคดี หน้า 115 2.52.20 นาที  
ตอน 16 ฉันทลักษณ์ในคำประพันธ์ หน้า 115-118 ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดี หน้า 100-104 2.53.39 นาที  
ตอน 17 พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร หน้า 130-141 2.54.36 นาที  
ตอน 18 พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร หน้า 142-148 ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดี 2.57.16 นาที  
ตอน 19 อิศรญาณภาษิต หน้า 157-163 2.58.32 นาที  
ตอน 20 บทพากย์เอราวัณ หน้า 164-174 2.44.11 นาที  
ภาษาไทย ม.3.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • ครูกอลสอนสนุกมากๆ มีการย้ำจุดที่สำคัญ จุดที่หนูไม่เก็ทตลอดเลยค่ะ
    อิน************นท์