เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 55 ชั่วโมง 33 นาที
19 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 90 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2

ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,500 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ (เรียนได้ทุกโรงเรียน เนื้อหาตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)

สรุปเข้มเนื้อหาหลักภาษาไทย การใช้ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ในระดับชั้น ม.3 ทุกเรื่องอย่างละเอียด เป็นคอร์สพื้นฐานสำคัญสำหรับนักเรียน ม.3 ทุกคน และเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนเรียนคอร์สติวเข้มเข้าเตรียมอุดมศึกษา เพราะนักเรียนจะเข้าใจพื้นฐานทุกเรื่อง ทำให้ทำข้อสอบที่ยากขึ้นต่อไปได้

ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2
เวลา(นาที)
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 1 FREE 2:59:52  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 2 3:00:52  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 3 2:55:45  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 4 2:56:16  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 5 2:56:25  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 6 2:48:50  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 7 2:53:53  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 8 2:53:36  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 9 2:55:22  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 10 2:55:45  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 11 2:57:36  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 12 2:54:50  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 13 2:46:30  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 14 2:52:09  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 15 3:02:02  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 16 2:56:13  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 17 2:53:38  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 18 2:56:53  
ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 - เทอม 2 ครั้งที่ 19 2:57:17  
ภาษาไทย ม.3.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ