เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 50 ชั่วโมง 57 นาที
26 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 80 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์

ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 5,500 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ (เรียนได้ทุกโรงเรียน เนื้อหาตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)การพูด การเขียนเรียงความ ย่อความ การเขียนโน้มน้าวใจ การเขียนเรื่องสั้น คำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศการสร้างคำในภาษาไทย (คำมูล คำประสม คำซ้อน คำซ้ำ คำสมาส-สนธิ) ชนิดคำในภาษาไทย ประโยคในภาษาไทย โวหารการเขียนร้อยแก้ว การใช้สำนวนไทย การใช้คำราชาศัพท์ ภาษาในการประชุม วรรณคดีวิจักษ์ ม.2ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย โคลงภาพพระราชพงศาวดาร บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ศิลาจารึกหลักที่ 1 รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง โคลงสุภาษิตในรัชกาลที่ 5 กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

ตอน 1 ลักษณะคำไทยแท้และคำที่ยืมมาจากภาษาอื่น หน้า 27-28 1.55.42 นาที  
ตอน 2 คำยืมภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต หน้า 29-30 1.57.05 นาที  
ตอน 3 คำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต คำยืมภาษาเขมร หน้า 30-32 2.01.04 นาที  
ตอน 4 แบบฝึกหัดเรื่องคำยืมภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต หน้า 32-35 1.57.31 นาที  
ตอน 5 คำและการสร้างคำ คำมูล คำประสม หน้า 36-37 1.54.45 นาที  
ตอน 6 คำซ้อน คำซ้ำ หน้า 37-39 1.56.27 นาที  
ตอน 7 คำประสม คำซ้อน หน้า 38-40 คำสมาส หน้า 46 1.53.14 นาที  
ตอน 8 คำสมาสที่มีการสนธิ หน้า 46-48 1.57.23 นาที  
ตอน 9 คำสมาสที่มีการสนธิ หน้า 48-50 1.54.40 นาที  
ตอน 11 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร หน้า 120-122 1.59.06 นาที  
ตอน 12 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร หน้า 122-126 1.56.33 นาที  
ตอน 13 แบบฝึกหัดโคลงภาพพระราชพงศาวดาร หน้า 127-128 บทเสภาสามัคคีเสวก หน้า 129-131 1.59.28 นาที  
ตอน 14 บทเสภาสามัคคีเสวก หน้า 131-138 1.58.02 นาที  
ตอน 15 ศิลาจารึก หลักที่ 1 หน้า 139-141 1.59.25 นาที  
ตอน 16 ศิลาจารึก หลักที่ 1 หน้า142-147 กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า หน้า 187-188 2.01.52 นาที  
ตอน 17 กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า หน้า 188-190 1.57.57 นาที  
ตอน 18 กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า หน้า 190-195 1.57.18 นาที  
ตอน 19 รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก หน้า 148-152 1.53.20 นาที  
ตอน 20 รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก หน้า 152-161 2.00.04 นาที  
ตอน 21 ชนิดของคำในภาษาไทย คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา 1.54.43 นาที  
ตอน 22 พูดดีมีเสน่ห์ กลอนประเภทต่างๆ หน้า 106-108 1.59.51 นาที  
ตอน 23 โวหารการเขียนร้อยแก้ว บรรรยาย พรรณนา ฯลฯ หน้า 53-58 2.00.07 นาที  
ตอน 24 แบบทดสอบเรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร (โหลดข้อสอบที่เอกสารประกอบการเรียน) 1.57.29 นาที  
ตอน 25 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง หน้า 162-164 1.56.37 นาที  
ตอน 26 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง หน้า 164-169 ทบทวนคำภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต 1.56.53 นาที  
ตอน 27 แบบทดสอบเรื่อง สมบัติวรรณคดีของไทย บทเสภาสามัคคีเสวก ศิลาจารึกหลักที่ 1 2.01.09 นาที  
ภาษาไทย-ม.2-2565.pdf
ตอน 24 แบบทดสอบเรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร.pdf
ตอน 27 แบบทดสอบเรื่อง สมบัติวรรณคดีของไทย บ.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ