เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 50 ชั่วโมง 12 นาที
25 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 80 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์

ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 5,000 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ (เรียนได้ทุกโรงเรียน เนื้อหาตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)การพูด การเขียนเรียงความ ย่อความ การเขียนโน้มน้าวใจ การเขียนเรื่องสั้น คำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศการสร้างคำในภาษาไทย (คำมูล คำประสม คำซ้อน คำซ้ำ คำสมาส-สนธิ) ชนิดคำในภาษาไทย ประโยคในภาษาไทย โวหารการเขียนร้อยแก้ว การใช้สำนวนไทย การใช้คำราชาศัพท์ ภาษาในการประชุม วรรณคดีวิจักษ์ ม.2ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย โคลงภาพพระราชพงศาวดาร บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ศิลาจารึกหลักที่ 1 รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง โคลงสุภาษิตในรัชกาลที่ 5 กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์
เวลา(นาที)
ตอน 1 สมบัติวรรณคดีของไทย หน้า 101-102 1:59:56  
ตอน 2 สมบัติวรรณคดีของไทย คำประพันธ์ หน้า 103-108 1:59:12  
ตอน 3 แบบฝึกหัดสมบัติวรรณคดี ของไทย ตอนที่ 1 1:59:35  
ตอน 4 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอนที่ 1 หน้า 120-122 2:02:28  
ตอน 5 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอนที่ 2 หน้า 122-128 2:00:31  
ตอน 6 บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนที่ 1 หน้า 129-131 1:57:06  
ตอน 7 บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน 2 หน้า 132-138 2:00:19  
ตอน 8 ลักษณะคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาอื่นหน้า 27-28 1:57:51  
ตอน 9 คำยืมภาษาบาลี-สันสกฤต หน้า 29 1:58:28  
ตอน 10 คำยืมภาษาบาลี-สันสกฤต หน้า 30-33 1:59:27  
ตอน 11 แบบฝึกหัดคำยืมภาษาบาลี-สันสกฤต หน้า 32-35 1:56:52  
ตอน 12 การสร้างคำ คำมูล คำประสม คำซ้อน หน้า 36-37 1:57:36  
ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์ ครั้งที่ 13 2:00:36  
ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์ ครั้งที่ 14 1:56:39  
ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์ ครั้งที่ 15 1:59:45  
ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์ ครั้งที่ 16 1:58:42  
ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์ ครั้งที่ 17 1:57:27  
ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์ ครั้งที่ 18 2:00:45  
ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์ ครั้งที่ 19 1:25:57  
ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์ ครั้งที่ 20 1:50:06  
ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์ ครั้งที่ 21 2:12:14  
ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์ ครั้งที่ 22 2:21:34  
ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์ ครั้งที่ 23 2:24:52  
ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์ ครั้งที่ 24 2:06:09  
ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์ ครั้งที่ 25 2:08:35  
ภาษาไทย-ม.2-2565.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ