เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 66 ชั่วโมง 58 นาที
34 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 80 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์

ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 5,500 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ (เรียนได้ทุกโรงเรียน เนื้อหาตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)การพูด การเขียนเรียงความ ย่อความ การเขียนโน้มน้าวใจ การเขียนเรื่องสั้น คำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศการสร้างคำในภาษาไทย (คำมูล คำประสม คำซ้อน คำซ้ำ คำสมาส-สนธิ) ชนิดคำในภาษาไทย ประโยคในภาษาไทย โวหารการเขียนร้อยแก้ว การใช้สำนวนไทย การใช้คำราชาศัพท์ ภาษาในการประชุม วรรณคดีวิจักษ์ ม.2ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย โคลงภาพพระราชพงศาวดาร บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ศิลาจารึกหลักที่ 1 รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง โคลงสุภาษิตในรัชกาลที่ 5 กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์
เวลา(นาที)
ตอน 1 สมบัติวรรณคดีของไทย หน้า 101-102 1:59:56  
ตอน 2 สมบัติวรรณคดีของไทย คำประพันธ์ หน้า 103-108 1:59:12  
ตอน 3 แบบฝึกหัดสมบัติวรรณคดี ของไทย ตอนที่ 1 1:59:35  
ตอน 4 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอนที่ 1 หน้า 120-122 2:02:28  
ตอน 5 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอนที่ 2 หน้า 122-128 2:00:31  
ตอน 6 บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนที่ 1 หน้า 129-131 1:57:06  
ตอน 7 บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน 2 หน้า 132-138 2:00:19  
ตอน 8 ลักษณะคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาอื่นหน้า 27-28 1:57:51  
ตอน 9 คำยืมภาษาบาลี-สันสกฤต หน้า 29 1:58:28  
ตอน 10 คำยืมภาษาบาลี-สันสกฤต หน้า 30-33 1:59:27  
ตอน 11 แบบฝึกหัดคำยืมภาษาบาลี-สันสกฤต หน้า 32-35 1:56:52  
ตอน 12 การสร้างคำ คำมูล คำประสม คำซ้อน หน้า 36-37 1:57:36  
ตอน 13 คำซ้อน คำซ้ำ หน้า 38-39 1:52:03  
ตอน 14 คำสมาส-คำสมาสแบบสนธิ หน้า 46-47 1:57:57  
ตอน 15 คำสมาสแบบสนธิ หน้า 47-51 1:57:20  
ตอน 16 แบบฝึกหัดการสร้างคำ หน้า 40-45 1:58:19  
ตอน 17 แบบฝึกหัดคำสมาส หน้า 50-52 กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า หน้า 187-188 1:56:33  
ตอน 18 กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า หน้า 188-190 1:59:24  
ตอน 19 กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า หน้า 191-195 โวหารการเขียนร้อยแก้ว หน้า 53-54 1:55:42  
ตอน 20 โวหารการเขียนร้อยแก้ว หน้า 55-58 1:46:09  
ตอน 21 พูดดีมีเสน่ห์ ออมไว้ใส่ถุงแดง หน้า 3-7 1:56:43  
ตอน 22 อ่านจับใจความสำคัญ หน้า 8-15 ข้อบังคับในการแต่งกลอน 1:59:47  
ตอน 23 ศิลาจารึกหลักที่ 1 หน้า 139-141 1:59:52  
ตอน 24 แบบฝึกหัดศิลาจารึก หน้า 142-147 โวหารการเขียนร้อยแก้ว หน้า 53-54 1:59:25  
ตอน 25 ถกประเด็นทำเป็นรายงาน ภาษาในการประชุม หน้า 74-75 2:00:00  
ตอน 26 รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก หน้า 148-150 1:59:43  
ตอน 27 รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก หน้า 150-155 1:51:08  
ตอน 28 แบบฝึกหัด เรื่องรามเกียรติ์ หน้า 156-161 โคลงสุภาษิตในรัชกาลที่ 5 หน้า 170-177 2:02:03  
ตอน 29 โคลงสุภาษิตในรัชกาลที่ 5 หน้า 171-178 2:00:22  
ตอน 30 โคลงสุภาษิตในรัชกาลที่ 5 หน้า 182-186 1:58:57  
ตอน 31 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง หน้า 162-164 1:58:58  
ตอน 32 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง หน้า 164-169 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 86 1:58:55  
ตอน 33 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 87-89 1:59:32  
ตอน 34 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 89-99 1:59:54  
ภาษาไทย-ม.2-2565.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ