เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 71 ชั่วโมง 53 นาที
34 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 80 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์

ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 5,500 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ (เรียนได้ทุกโรงเรียน เนื้อหาตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)พลังภาษา การอ่านพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระ พยางค์หนัก – พยางค์เบา ภาษาพูด – ภาษาเขียน ชนิดคำในภาษาไทยการสรุปใจความสำคัญ การสร้างคำในภาษาไทย คำพ้องฯ สำนวน สุภาษิต การเขียนบรรยาย การเขียนพรรณนา ประโยคในภาษาไทย การใช้ความเปรียบ การเขียนและรูปแบบจดหมาย คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน วรรณคดีวิจักษ์ ม.1สมบัติของวรรณคดี นิราศภูเขาทอง โคลงโลกนิติ สุภาษิตพระร่วง กาพย์พระไชยสุริยา ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน นิทานพื้นบ้าน

ตอน 1 ปรับพื้นฐานภาษาไทย ม.1 ครั้งที่ 1 3.44.09 นาที  
ตอน 2 ปรับพื้นฐานภาษาไทย ม.1 ครั้งที่ 2 3.21.24 นาที  
ตอน 3 นิราศภูเขาทอง หน้า 11-12 1.58.25 นาที  
ตอน 4 นิราศภูเขาทอง หน้า 13-14 1.58.17 นาที  
ตอน 5 นิราศภูเขาทอง หน้า 14-16 1.58.22 นาที  
ตอน 6 นิราศภูเขาทอง หน้า 16-18mp4 2.01.10 นาที  
ตอน 7 นิราศภูเขาทอง หน้า 18-33 2.01.04 นาที  
ตอน 8 กาพย์พระไชยสุริยา หน้า 48-50 1.58.00 นาที  
ตอน 9 กาพย์พระไชยสุริยา หน้า 50-55 1.59.07 นาที  
ตอน 10 คำและการสร้างคำ หน้า 177-182 2.17.52 นาที  
ตอน 11 กาพย์พระไชยสุริยา หน้า 54-68 2.01.01 นาที  
ตอน 12 เสียงในภาษาไทย หน้า 133-135 1.59.21 นาที  
ตอน 13 เสียงในภาษาไทย หน้า 136-139 1.59.20 นาที  
ตอน 14 สุภาษิตพระร่วง หน้า 69-72 1.59.30 นาที  
ตอน 15 สุภาษิตพระร่วง หน้า 72-78 1.57.52 นาที  
ตอน 16 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน หน้า 90-92 2.01.05 นาที  
ตอน 17 คำพ้องในภาษาไทย หน้า 183-194 2.34.54 นาที  
ตอน 18 สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หน้า 195-199 2.38.04 นาที  
ตอน 19 โคลงโลกนิติ หน้า 34-47 2.17.07 นาที  
ตอน 20 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน หน้า 92-100 2.00.02 นาที  
ตอน 21 ชนิดของคำในภาษาไทย (1) 1.58.01 นาที  
ตอน 22 ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา หน้า 101-111 2.00.08 นาที  
ตอน 23 ทบทวนเรื่องสุภาษิตพระร่วง 1.47.38 นาที  
ตอน 24 โคลงสี่สุภาพ หน้า 88-89 ประโยค หน้า 207-208 1.56.52 นาที  
ตอน 25.ประโยค หน้า 207-209 นิทานพื้นบ้าน หน้า 120-121 1.53.13 นาที  
ตอน 26.นิทานพื้นบ้าน หน้า 122-128 ทบทวนกาพย์พระไชยสุริยา 2.00.47 นาที  
ตอน 27 ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา หน้า 112-119 1.58.46 นาที  
ตอน 28 คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา หน้า 156-160 1.56.27 นาที  
ตอน 29 คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน หน้า 161-167 1.56.56 นาที  
ตอน 30 ประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน หน้า 209-210 1.57.13 นาที  
ตอน 31 แบบฝึกหัดเรื่องประโยค หน้า 211-214 1.57.25 นาที  
ตอน 32 แบบฝึกหัดเรื่องชนิดของคำ หน้า 170-173 1.56.21 นาที  
ตอน 33 แบบฝึกหัดเรื่องชนิดของคำ หน้า 173-175 การสร้างคำในภาษาไทย หน้า 177 1.58.17 นาที  
ตอน 34 แบบฝึกหัดการสร้างคำในภาษาไทย 1.48.58 นาที  
ภาษาไทย ม.1.pdf
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานภาษาไทย ม.1.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ