เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 50 ชั่วโมง 31 นาที
23 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 80 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์

ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 5,500 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ (เรียนได้ทุกโรงเรียน เนื้อหาตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)พลังภาษา การอ่านพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระ พยางค์หนัก – พยางค์เบา ภาษาพูด – ภาษาเขียน ชนิดคำในภาษาไทยการสรุปใจความสำคัญ การสร้างคำในภาษาไทย คำพ้องฯ สำนวน สุภาษิต การเขียนบรรยาย การเขียนพรรณนา ประโยคในภาษาไทย การใช้ความเปรียบ การเขียนและรูปแบบจดหมาย คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน วรรณคดีวิจักษ์ ม.1สมบัติของวรรณคดี นิราศภูเขาทอง โคลงโลกนิติ สุภาษิตพระร่วง กาพย์พระไชยสุริยา ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน นิทานพื้นบ้าน

ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์
เวลา(นาที)
ตอน 1 ปรับพื้นฐานภาษาไทย ม.1 ครั้งที่ 1 3:44:09  
ตอน 2 ปรับพื้นฐานภาษาไทย ม.1 ครั้งที่ 2 3:21:24  
ตอน 3 นิราศภูเขาทอง หน้า 11-12 1:58:25  
ตอน 4 นิราศภูเขาทอง หน้า 13-14 1:58:17  
ตอน 5 นิราศภูเขาทอง หน้า 14-16 1:58:22  
ตอน 6 นิราศภูเขาทอง หน้า 16-18mp4 2:01:10  
ตอน 7 นิราศภูเขาทอง หน้า 18-33 2:01:04  
ตอน 8 กาพย์พระไชยสุริยา หน้า 48-50 1:58:00  
ตอน 9 กาพย์พระไชยสุริยา หน้า 50-55 1:59:07  
ตอน 10 คำและการสร้างคำ หน้า 177-182 2:17:52  
ตอน 11 กาพย์พระไชยสุริยา หน้า 54-68 2:01:01  
ตอน 12 เสียงในภาษาไทย หน้า 133-135 1:59:21  
ตอน 13 เสียงในภาษาไทย หน้า 136-139 1:59:20  
ตอน 14 สุภาษิตพระร่วง หน้า 69-72 1:59:30  
ตอน 15 สุภาษิตพระร่วง หน้า 72-78 1:57:52  
ตอน 16 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน หน้า 90-92 2:01:05  
ตอน 17 คำพ้องในภาษาไทย หน้า 183-194 2:34:54  
ตอน 18 สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หน้า 195-199 2:38:04  
ตอน 19 โคลงโลกนิติ หน้า 34-47 2:17:07  
ตอน 20 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน หน้า 92-100 2:00:02  
ตอน 21 ชนิดของคำในภาษาไทย (1) 1:58:01  
ตอน 22 ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา หน้า 101-111 2:00:08  
ตอน 23 ทบทวนเรื่องสุภาษิตพระร่วง 1:47:38  
ภาษาไทย ม.1.pdf
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานภาษาไทย ม.1.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ