เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 9 ชั่วโมง 48 นาที
5 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 80 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์

ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 – เทอม 2 หลักภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 5,500 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ (เรียนได้ทุกโรงเรียน เนื้อหาตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)พลังภาษา การอ่านพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระ พยางค์หนัก – พยางค์เบา ภาษาพูด – ภาษาเขียน ชนิดคำในภาษาไทยการสรุปใจความสำคัญ การสร้างคำในภาษาไทย คำพ้องฯ สำนวน สุภาษิต การเขียนบรรยาย การเขียนพรรณนา ประโยคในภาษาไทย การใช้ความเปรียบ การเขียนและรูปแบบจดหมาย คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน วรรณคดีวิจักษ์ ม.1สมบัติของวรรณคดี นิราศภูเขาทอง โคลงโลกนิติ สุภาษิตพระร่วง กาพย์พระไชยสุริยา ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน นิทานพื้นบ้าน

ตอน 1 สมบัติวรรณคดีของไทย หน้า 4-5 1.54.51 นาที  
ตอน 2 นิราศภูเขาทอง หน้า 11-12 1.59.57 นาที  
ตอน 3 นิราศภูเขาทอง หน้า 13-15 1.56.45 นาที  
ตอน 4 นิราศภูเขาทอง หน้า 15-18 1.58.24 นาที  
ตอน 5 แบบฝึกหัดนิราศภูเขาทอง หน้า 18-32 1.58.24 นาที  
ภาษาไทย ม.1.pdf
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานภาษาไทย ม.1.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ