เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 40 ชั่วโมง 44 นาที
20 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 60 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2

ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,000 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีทั้งหมด พื้นฐานฉันทลักษณ์ในวรรณคดีไทย คำพ้องในภาษาไทย การใช้คำและข้อบกพร่องในภาษาไทย การใช้คำราชาศัพท์ โวหารการเขียนประเภทต่าง ๆ การอ่านจับใจความสำคัญ เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย หลักการใช้พจนานุกรม การเขียนสะกดคำ สุภาษิตสอนหญิง รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ

ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2
เวลา(นาที)
ตอน 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี หน้า 3-6 FREE 1:58:59  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 2 2:03:45  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 3 1:59:16  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 4 1:58:15  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 5 2:03:58  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 6 1:56:13  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 7 1:59:07  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 8 2:03:20  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 9 2:01:17  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 10 1:57:06  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 11 2:00:28  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 12 2:11:55  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 13 2:00:24  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 14 1:57:20  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 15 2:44:42  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 16 1:59:13  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 17 1:57:37  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 18 1:56:29  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 19 1:57:57  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 20 1:56:48  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ