เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 43 ชั่วโมง 19 นาที
19 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 60 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2

ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,000 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีทั้งหมด พื้นฐานฉันทลักษณ์ในวรรณคดีไทย คำพ้องในภาษาไทย การใช้คำและข้อบกพร่องในภาษาไทย การใช้คำราชาศัพท์ โวหารการเขียนประเภทต่าง ๆ การอ่านจับใจความสำคัญ เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย หลักการใช้พจนานุกรม การเขียนสะกดคำ สุภาษิตสอนหญิง รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ

ตอน 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี หน้า 3-6 FREE 1.58.59 นาที  
ตอน 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี หน้า 4-8 1.58.57 นาที  
ตอน 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี หน้า 9-13 1.56.55 นาที  
ตอน 4 ฉันทลักษณ์ต่างๆ แบบฝึกหัดเรื่องคำประพันธ์ หน้า 11-16 1.58.54 นาที  
ตอน 5 แบบฝึกหัดเรื่องฉันทลักษณ์ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง หน้า 16-20 1.59.30 นาที  
ตอน 6 2.00.57 นาที  
ตอน 7 การใช้ถ้อยคำ สำนวนต่างประเทศ ภาษาฟุ่มเฟือย หน้า 25-30 1.58.29 นาที  
ตอน 8 การใช้ถ้อยคำ หน้า 25-27 1.57.44 นาที  
ตอน 9 การใช้ถ้อยคำ ภาษากำกวม หน้า 27-32 1.59.17 นาที  
ตอน 10 การเขียนสะกดคำ เรียงลำดับคำตามพจนานุกรม หน้า 50-54 3.50.33 นาที  
ตอน 11 เขียนสะกดคำ เรียงคำตามพจนานุกรม หน้า 52,55-57 3.22.19 นาที  
ตอน 12 เครื่องหมายวรรคตอน อ่านจับใจความ โวหารการเขียนร้อยแก้ว หน้า 39-49 3.30.44 นาที  
ตอน 13 เครื่องหมายวรรคตอน อ่านจับใจความ โวหารการเขียนร้อยแก้ว หน้า 39-49 2.50.17 นาที  
ตอน 14 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 33 1.58.05 นาที  
ตอน 15 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 33-35 2.00.43 นาที  
ตอน 16 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 35-37 1.59.04 นาที  
ตอน 17 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 36-38 1.59.21 นาที  
ตอน 18 รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ หน้า 61-66 1.59.46 นาที  
ตอน 19 รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ หน้า 67-81 1.59.03 นาที  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ