เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 9 ชั่วโมง 29 นาที
5 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 60 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2

ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,000 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีทั้งหมด พื้นฐานฉันทลักษณ์ในวรรณคดีไทย คำพ้องในภาษาไทย การใช้คำและข้อบกพร่องในภาษาไทย การใช้คำราชาศัพท์ โวหารการเขียนประเภทต่าง ๆ การอ่านจับใจความสำคัญ เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย หลักการใช้พจนานุกรม การเขียนสะกดคำ สุภาษิตสอนหญิง รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ

ตอน 1 คำพ้องรูป คำพ้องเสียง หน้า 18-20 FREE 1.58.36 นาที  
ตอน 2 คำพ้องเสียง คำพ้องความหมาย การใช้ถ้อยคำ หน้า 20-25 1.55.28 นาที  
ตอน 3 คำพ้องความหมาย การใช้ถ้อยคำ หน้า 25-27 1.58.47 นาที  
ตอน 4 แบบฝึกหัดการใช้คำและความหมาย สำนวนต่างประเทศ ประโยคกำกวม หน้า 24-30 1.38.22 นาที  
ตอน 5 แบบฝึกหัดการใช้คำและความหมาย ประโยคกำกวม ประโยคฟุ่มเฟือย หน้า 27-30 1.58.10 นาที  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ