เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 39 ชั่วโมง 48 นาที
20 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 60 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1

ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,000 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้

เสียงในภาษาไทย คำไทยแท้ คำยืมภาษาต่างประเทศ การสร้างคำในภาษาไทย (คำมูล คำประสม คำซ้อน คำซ้ำ คำสมาส) 

ชนิดของคำ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยคทั้งหมด โคลงโลกนิติ เสภาขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม

ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1
เวลา(นาที)
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 1 FREE 1:57:14  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 2 1:58:20  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 3 2:00:43  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 4 1:59:10  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 5 1:58:24  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 6 2:00:35  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 7 1:57:30  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 8 1:57:43  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 9 2:00:31  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 10 1:58:05  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 11 2:01:17  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 12 1:57:49  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 13 1:58:00  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 14 2:00:38  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 15 1:57:40  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 16 2:02:39  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 17 2:00:12  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 18 2:05:35  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 19 2:00:16  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 20 1:55:54  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ