เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 38 ชั่วโมง 4 นาที
19 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 60 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1

ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,000 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้

เสียงในภาษาไทย คำไทยแท้ คำยืมภาษาต่างประเทศ การสร้างคำในภาษาไทย (คำมูล คำประสม คำซ้อน คำซ้ำ คำสมาส) 

ชนิดของคำ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยคทั้งหมด โคลงโลกนิติ เสภาขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม

ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1
เวลา(นาที)
ตอน 1 โคลงโลกนิติ (ทบทวนโคลงสุภาษิต) หน้า 66 FREE 2:00:12  
ตอน 2 โคลงโลกนิติ หน้า 66-68 2:00:56  
ตอน 3 แบบฝึกหัดโคลงโลกนิติ หน้า 68-71 เสียงในภาษาไทย หน้า 3-4 1:59:57  
ตอน 4 เสียงในภาษาไทย หน้า 4-5 2:01:00  
ตอน 5 เสียงในภาษาไทย หน้า 5-9 2:00:26  
ตอน 6 เสียงในภาษาไทย (แบบฝึกหัด) หน้า 7-15,คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หน้า 24-25 1:57:56  
ตอน 7 คำไทยแท้ คำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 17-18 1:58:06  
ตอน 8 คำยืมภาษาต่างประทศ(แบบฝึกหัด) หน้า 26-27 2:01:01  
ตอน 9 เสภาขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม หน้า 72-75 1:59:47  
ตอน 10 เสภาขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม หน้า 75-80mp4 1:59:33  
ตอน 11 คำมูล คำประสม หน้า 28-29 2:00:38  
ตอน 12 คำซ้อน คำซ้ำ คำสมาส หน้า 29-31 1:59:34  
ตอน 13 แบบฝึกหัดเรื่องการสร้างคำ หน้า 33-37 2:01:20  
ตอน 14 ชนิดคำในภาษาไทย คำนาม คำสรรพนาม หน้า 38-43 2:02:15  
ตอน 15 ชนิดคำในภาษาไทย คำกริยา วิเศษณ์ บุพบท สันธาน อุทาน หน้า 46-53 2:00:35  
ตอน 16 แบบฝึกหัดเรื่องชนิดคำในภาษาไทย หน้า 39-46 1:58:13  
ตอน 17 แบบฝึกหัดเรื่องชนิดคำในภาษาไทย หน้า 46-53 2:00:47  
ตอน 18 ประโยคในภาษาไทย หน้า 56-59 2:00:52  
ตอน 19 ประโยคในภาษาไทย หน้า 60-65 2:01:34  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ