เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 47 ชั่วโมง 4 นาที
24 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 80 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย

พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ป.4 - ป.6

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,500 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ลักษณะควรสังเกตของภาษาไทย พื้นฐานเรื่องเสียงในภาษา ฝึกสังเกตคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ พื้นฐานการสร้างคำในภาษาไทย ชนิดคำในภาษาไทย กลุ่มคำและหน้าที่ของกลุ่มคำ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องประโยค ชนิดของประโยค ความรู้พื้นฐานเรื่องการใช้คำราชาศัพท์ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแต่งบทร้อยกรอง รูปแบบคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ

พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย
เวลา(นาที)
ตอน 1 ลักษณะควรสังเกตของภาษาไทย หน้า 3-4 FREE 1:54:32  
ตอน 2 สังเกตคำไทยแท้ หน้า 5-6 2:11:34  
ตอน 3 เสียงในภาษาไทย หน้า 7-8 1:59:58  
ตอน 4 เสียงในภาษาไทย หน้า 9-11 2:06:49  
ตอน 5 เสียงในภาษาไทย หน้า 11-13 1:57:56  
ตอน 6 เสียงในภาษาไทย หน้า 13-16 2:09:04  
ตอน 7 พื้นฐานภาบาลี-ภาษาสันสกฤต หน้า 17 1:58:28  
ตอน 8 พื้นฐานภาบาลี-ภาษาสันสกฤต หน้า 18-21 2:00:11  
ตอน 9 คำมูล คำประสม หน้า 22 2:01:02  
ตอน 10 คำประสม คำซ้อน หน้า 23-27 2:04:37  
ตอน 11 คำซ้ำ แบบฝึกหัดคำและการสร้างคำ หน้า 28-29 1:53:03  
ตอน 12 คำสมาส (เบื้องต้น) 1:05:56  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 13 1:52:44  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 14 2:08:39  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 15 1:53:51  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 16 1:59:23  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 17 1:58:31  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 18 1:47:38  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 19 1:58:59  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 20 2:07:23  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 21 2:03:18  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 22 2:00:04  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 23 2:01:05  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 24 1:49:50  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ