เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 60 ชั่วโมง 1 นาที
30 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 80 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย

พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ป.4 - ป.6

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,500 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ลักษณะควรสังเกตของภาษาไทย พื้นฐานเรื่องเสียงในภาษา ฝึกสังเกตคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ พื้นฐานการสร้างคำในภาษาไทย ชนิดคำในภาษาไทย กลุ่มคำและหน้าที่ของกลุ่มคำ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องประโยค ชนิดของประโยค ความรู้พื้นฐานเรื่องการใช้คำราชาศัพท์ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแต่งบทร้อยกรอง รูปแบบคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ

ตอน 1 ลักษณะควรสังเกตของภาษาไทย หน้า 3-4 FREE 1.54.32 นาที  
ตอน 2 สังเกตคำไทยแท้ หน้า 5-6 2.11.34 นาที  
ตอน 3 เสียงในภาษาไทย หน้า 7-8 1.59.58 นาที  
ตอน 4 เสียงในภาษาไทย หน้า 9-11 2.06.49 นาที  
ตอน 5 เสียงในภาษาไทย หน้า 11-13 1.57.56 นาที  
ตอน 6 เสียงในภาษาไทย หน้า 13-16 2.09.04 นาที  
ตอน 7 พื้นฐานภาบาลี-ภาษาสันสกฤต หน้า 17 1.58.28 นาที  
ตอน 8 พื้นฐานภาบาลี-ภาษาสันสกฤต หน้า 18-21 2.00.11 นาที  
ตอน 9 คำมูล คำประสม หน้า 22 2.01.02 นาที  
ตอน 10 คำประสม คำซ้อน หน้า 23-27 2.04.37 นาที  
ตอน 11 คำซ้ำ แบบฝึกหัดคำและการสร้างคำ หน้า 28-29 1.53.03 นาที  
ตอน 12 คำสมาส (เบื้องต้น) 1.05.56 นาที  
ตอน 13 แบบฝึกหัดคำซ้อน คำซ้ำ , ชนิดของคำ คำนาม 1.58.10 นาที  
ตอน 14 คำสรรพนาม 2.01.05 นาที  
ตอน 15 คำกริยา คำวิเศษณ์ 1.59.06 นาที  
ตอน 16 คำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน 2.07.51 นาที  
ตอน 17 แบบฝึกหัดชนิดคำในภาษาไทย หน้า 32-38 1.59.32 นาที  
ตอน 18 แบบฝึกหัดชนิดคำในภาษาไทย หน้า 39-47 กลุ่มคำ หน้า 48 2.00.22 นาที  
ตอน 19 กลุ่มคำ ความรู้เกี่ยวกับประโยค หน้า 48-53 1.57.20 นาที  
ตอน 20 ชนิดของประโยค หน้า 53-55 2.03.53 นาที  
ตอน 21 แบบฝึกหัดเรื่องประโยค การใช้ราชาศัพท์ หน้า 48-58 2.00.07 นาที  
ตอน 22 การใช้ราชาศัพท์ หน้า 58-62 2.13.02 นาที  
ตอน 23 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 63-64 1.57.47 นาที  
ตอน 24 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 64-69 1.58.00 นาที  
ตอน 25 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 69-71,สำนวนไทย หน้า 76-77 2.01.34 นาที  
ตอน 26 สำนวนไทย,การใช้เครื่องหมายวรรคตอน หน้า 81-83 2.09.40 นาที  
ตอน 27 แบบฝึกหัดการใช้เครื่องหมายวรรคตอน หน้า 83-84 แบบฝึกหัดสำนวนไทย หน้า 77-79 1.52.25 นาที  
ตอน 28 การแต่งคำประพันธ์ รูปแบบคำประพันธ์ต่างๆ หน้า 85-88 2.10.56 นาที  
ตอน 29 รูปแบบคำประพันธ์ต่างๆ หน้า 88-91 2.00.31 นาที  
ตอน 30 รูปแบบคำประพันธ์ต่างๆ หน้า 92-96 2.07.24 นาที  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย.pdf
เฉลยเพิ่มเติมพื้นฐานภาษาไทยประถมปลาย 2024.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • อิท********นขำ