เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 47 ชั่วโมง 2 นาที
24 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 80 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย

พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ป.4 - ป.6

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,500 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ลักษณะควรสังเกตของภาษาไทย พื้นฐานเรื่องเสียงในภาษา ฝึกสังเกตคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ พื้นฐานการสร้างคำในภาษาไทย ชนิดคำในภาษาไทย กลุ่มคำและหน้าที่ของกลุ่มคำ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องประโยค ชนิดของประโยค ความรู้พื้นฐานเรื่องการใช้คำราชาศัพท์ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแต่งบทร้อยกรอง รูปแบบคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ

พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย
เวลา(นาที)
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 1 FREE 1:59:01  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 2 2:03:13  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 3 1:53:52  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 4 2:02:45  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 5 1:44:11  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 6 2:10:26  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 7 1:57:08  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 8 1:47:27  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 9 1:59:53  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 10 1:57:31  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 11 1:53:51  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 12 1:51:19  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 13 1:52:44  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 14 2:08:39  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 15 1:53:51  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 16 1:59:23  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 17 1:58:31  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 18 1:47:38  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 19 1:58:59  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 20 2:07:23  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 21 2:03:18  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 22 2:00:04  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 23 2:01:05  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 24 1:49:50  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ