เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 8 ชั่วโมง 21 นาที
8 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 80 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย

พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ป.4 - ป.6

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,500 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ลักษณะควรสังเกตของภาษาไทย พื้นฐานเรื่องเสียงในภาษา ฝึกสังเกตคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ พื้นฐานการสร้างคำในภาษาไทย ชนิดคำในภาษาไทย กลุ่มคำและหน้าที่ของกลุ่มคำ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องประโยค ชนิดของประโยค ความรู้พื้นฐานเรื่องการใช้คำราชาศัพท์ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแต่งบทร้อยกรอง รูปแบบคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ

ตอน 1 ลักษณะควรสังเกตของภาษาไทย หน้า 3-4 1.03.58 นาที  
ตอน 2 ลักษณะควรสังเกตของภาษาไทย หน้า 3-4 58.25 นาที  
ตอน 3 สังเกตคำไทยแท้ เสียงในภาษาไทย หน้า 5-7 1.07.10 นาที  
ตอน 4 สังเกตคำไทยแท้ เสียงในภาษาไทย หน้า 5-7 1.01.07 นาที  
ตอน 5 เสียงในภาษาไทย หน้า 8-9 1.03.42 นาที  
ตอน 6 เสียงในภาษาไทย หน้า 8-9 57.11 นาที  
ตอน 7 เสียงในภาษาไทย หน้า 9-12 58.44 นาที  
ตอน 8 เสียงในภาษาไทย หน้า 9-12 1.11.41 นาที  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ