เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 60 ชั่วโมง 1 นาที
30 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 80 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย

พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ป.4 - ป.6

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,500 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ลักษณะควรสังเกตของภาษาไทย พื้นฐานเรื่องเสียงในภาษา ฝึกสังเกตคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ พื้นฐานการสร้างคำในภาษาไทย ชนิดคำในภาษาไทย กลุ่มคำและหน้าที่ของกลุ่มคำ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องประโยค ชนิดของประโยค ความรู้พื้นฐานเรื่องการใช้คำราชาศัพท์ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแต่งบทร้อยกรอง รูปแบบคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ

พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย
เวลา(นาที)
ตอน 1 ลักษณะควรสังเกตของภาษาไทย หน้า 3-4 FREE 1:54:32  
ตอน 2 สังเกตคำไทยแท้ หน้า 5-6 2:11:34  
ตอน 3 เสียงในภาษาไทย หน้า 7-8 1:59:58  
ตอน 4 เสียงในภาษาไทย หน้า 9-11 2:06:49  
ตอน 5 เสียงในภาษาไทย หน้า 11-13 1:57:56  
ตอน 6 เสียงในภาษาไทย หน้า 13-16 2:09:04  
ตอน 7 พื้นฐานภาบาลี-ภาษาสันสกฤต หน้า 17 1:58:28  
ตอน 8 พื้นฐานภาบาลี-ภาษาสันสกฤต หน้า 18-21 2:00:11  
ตอน 9 คำมูล คำประสม หน้า 22 2:01:02  
ตอน 10 คำประสม คำซ้อน หน้า 23-27 2:04:37  
ตอน 11 คำซ้ำ แบบฝึกหัดคำและการสร้างคำ หน้า 28-29 1:53:03  
ตอน 12 คำสมาส (เบื้องต้น) 1:05:56  
ตอน 13 แบบฝึกหัดคำซ้อน คำซ้ำ , ชนิดของคำ คำนาม 1:58:10  
ตอน 14 คำสรรพนาม 2:01:05  
ตอน 15 คำกริยา คำวิเศษณ์ 1:59:06  
ตอน 16 คำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน 2:07:51  
ตอน 17 แบบฝึกหัดชนิดคำในภาษาไทย หน้า 32-38 1:59:32  
ตอน 18 แบบฝึกหัดชนิดคำในภาษาไทย หน้า 39-47 กลุ่มคำ หน้า 48 2:00:22  
ตอน 19 กลุ่มคำ ความรู้เกี่ยวกับประโยค หน้า 48-53 1:57:20  
ตอน 20 ชนิดของประโยค หน้า 53-55 2:03:53  
ตอน 21 แบบฝึกหัดเรื่องประโยค การใช้ราชาศัพท์ หน้า 48-58 2:00:07  
ตอน 22 การใช้ราชาศัพท์ หน้า 58-62 2:13:02  
ตอน 23 การใช้ราชาศัพท์ หน้า 63-64 1:57:47  
ตอน 24 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 64-69 1:58:00  
ตอน 25 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 69-71,สำนวนไทย หน้า 76-77 2:01:34  
ตอน 26 สำนวนไทย,การใช้เครื่องหมายวรรคตอน หน้า 81-83 2:09:40  
ตอน 27 แบบฝึกหัดการใช้เครื่องหมายวรรคตอน หน้า 83-84 แบบฝึกหัดสำนวนไทย หน้า 77-79 1:52:25  
ตอน 28 การแต่งคำประพันธ์ รูปแบบคำประพันธ์ต่างๆ หน้า 85-88 2:10:56  
ตอน 29 รูปแบบคำประพันธ์ต่างๆ หน้า 88-91 2:00:31  
ตอน 30 รูปแบบคำประพันธ์ต่างๆ หน้า 92-96 2:07:24  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ