เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 59 ชั่วโมง 10 นาที
20 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 90 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา

ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,500 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ สรุปเนื้อหาภาษาไทยทุกเรื่องที่ออกข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกแผนการเรียน ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์นักเรียนจะได้ทบทวนเนื้อหาและเชื่อมโยงความรู้ทุกเรื่องอย่างเป็นระบบ ทำให้จำเนื้อหาและประยุกต์ใช้ทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี

ตอน 1 เสียงในภาษาไทย หน้า 4-6 FREE 2.58.00 นาที  
ตอน 2 เสียงในภาษาไทย หน้า 6-15 2.57.59 นาที  
ตอน 3 คำไทยแท้และคำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 16-19 3.01.10 นาที  
ตอน 4 คำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 20-24 3.00.21 นาที  
ตอน 5 คำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 22-29 2.55.51 นาที  
ตอน 6 คำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 29-33 พระบรมราโชวาท หน้า 115-117 2.58.50 นาที  
ตอน 7 พระบรมราโชวาท หน้า 125-128 พระอภัยมณี หน้า 118-121 2.55.57 นาที  
ตอน 8 การสร้างคำในภาษาไทย หน้า 34-36 2.58.55 นาที  
ตอน 9 การสร้างคำในภาษาไทย หน้า 36-38 2.54.19 นาที  
ตอน 10 การสร้างคำในภาษาไทย ชนิดคำในภาษาไทย หน้า 39-44 2.51.46 นาที  
ตอน 11 ชนิดคำในภาษาไทย หน้า 41-48 2.55.39 นาที  
ตอน 12 ระดับภาษา หน้า 60 เครื่องหมายวรรคตอน การใช้พจนานุกรม หน้า 67-70 2.56.39 นาที  
ตอน 13 การใช้พจนานุกรม หน้า 71 เรียงลำดับข้อความ คำและความหมาย โวหารการเขียนร้อยแก้ว หน้า 73-81 3.00.35 นาที  
ตอน 14 การใช้สำนวนไทย การอ่านออกเสียงคำ หน้า 86-92 2.56.55 นาที  
ตอน 15 อ่านจับใจความ หน้า 82-85 เขียนสะกดคำ หน้า 93-94 2.54.07 นาที  
ตอน 16 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 61-64 3.00.09 นาที  
ตอน 17 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี พื้นฐานฉันทลักษณ์ หน้า 95-103 2.57.27 นาที  
ตอน 18 พื้นฐานฉันทลักษณ์ หน้า 108 ประโยค หน้า 51-52 2.55.32 นาที  
ตอน 19 แบบฝึกหัดพื้นฐานวรรณคดี หน้า 97-114 แบบฝึกหัดเรื่องประโยค หน้า 55-59 3.00.33 นาที  
ตอน 20 อิศรญาณภาษิต บทพากย์เอราวัณ หน้า 129-139 3.00.14 นาที  
ติวเข้มเข้าเตรียมอุดมศึกษา.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ