เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 57 ชั่วโมง 23 นาที
21 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 90 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา

ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,500 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ สรุปเนื้อหาภาษาไทยทุกเรื่องที่ออกข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกแผนการเรียน ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์นักเรียนจะได้ทบทวนเนื้อหาและเชื่อมโยงความรู้ทุกเรื่องอย่างเป็นระบบ ทำให้จำเนื้อหาและประยุกต์ใช้ทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี

ติวเข้มภาษาไทยสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
เวลา(นาที)
ตอน 1 เสียงในภาษาไทย FREE 2:51:51  
ตอน 2 เสียงในภาษาไทย-สังเกตคำไทยแท้ 2:55:07  
ตอน 3 คำภาษาบาลี-สันสกฤต 1:39:50  
ตอน 4 คำภาษาบาลี-สันสกฤต 1:08:34  
ตอน 5 คำภาษาบาลี-สันสกฤต และภาษาอื่นๆ 2:48:10  
ตอน 6 แบบทดสอบเสียงในภาษาไทย - แบบทดสอบคำภาษาต่างประเทศ 2:53:04  
ตอน 7 แบบทดสอบคำภาษาต่างประเทศ การสร้างคำ 2:54:02  
ตอน 8 การสร้างคำ (สมาส) 2:51:08  
ตอน 9 การสร้างคำ (สมาสแบบสนธิ) 2:57:01  
ตอน 10 พื้นฐานวรรณคดี - พื้นฐานฉันทลักษณ์ 2:53:36  
ตอน 11 พื้นฐานวรรณคดี - พื้นฐานฉันทลักษณ์ 2:50:51  
ตอน 12 พื้นฐานวรรณคดี - พื้นฐานฉันทลักษณ์ 2:51:35  
ตอน 13 ระดับภาษา เรียงลำดับความ โวหารร้อยแก้ว อ่านจับใจความ 2:48:07  
ตอน 14 วรรคตอน พจนานุกรม คำและความหมาย 2:57:18  
ตอน 15 เห็นแก่ลูก พระบรมราโชวาท สะกดคำ 2:56:13  
ตอน 16 สะกดคำ สำนวนไทย การอ่านออกเสียง 2:54:35  
ตอน 17 การใช้คำราชาศัพท์ 2:58:26  
ตอน 18 ชนิดคำในภาษาไทย ประโยค 2:56:05  
ตอน 19 ชนิดคำในภาษาไทย ประโยค 2:52:05  
ตอน 20 แบบฝึกหัดเรื่องประโยค พระอภัยมณี 2:35:05  
ตอน 21 2:50:37  
ติวเข้มเข้าเตรียมอุดมศึกษา.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ