เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 41 ชั่วโมง 45 นาที
21 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 60 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1

ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,000 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้

สรุปเนื้อหาภาษาไทยทุกเรื่อง พร้อมทั้งฝึกข้อสอบแยกเป็นเรื่องเพื่อทบทวนและทราบข้อบกพร่องของนักเรียนว่ายังไม่แม่นในเรื่องใด พร้อมนำไปแก้ไขและทบทวนให้แม่นยำยิ่งขึ้นก่อนสอบจริง

ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 ครั้งที่ 1 FREE 2:00:59  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 ครั้งที่ 2 2:03:39  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 ครั้งที่ 3 2:00:12  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 ครั้งที่ 4 2:02:10  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 ครั้งที่ 5 37:51  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 ครั้งที่ 6 1:13:42  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 ครั้งที่ 7 2:12:36  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 ครั้งที่ 8 2:00:58  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 ครั้งที่ 9 2:01:07  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 ครั้งที่ 10 2:01:47  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 ครั้งที่ 11 2:04:12  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 ครั้งที่ 12 1:58:07  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 ครั้งที่ 13 2:01:16  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 ครั้งที่ 14 2:00:49  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 ครั้งที่ 15 2:03:03  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 ครั้งที่ 16 2:03:24  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 ครั้งที่ 17 2:53:04  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 ครั้งที่ 18 3:01:08  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 ครั้งที่ 19 1:36:59  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 ครั้งที่ 20 1:59:55  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 ครั้งที่ 21 1:48:55  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ