เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 39 ชั่วโมง 38 นาที
20 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 60 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1

ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,000 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้

สรุปเนื้อหาภาษาไทยทุกเรื่อง พร้อมทั้งฝึกข้อสอบแยกเป็นเรื่องเพื่อทบทวนและทราบข้อบกพร่องของนักเรียนว่ายังไม่แม่นในเรื่องใด พร้อมนำไปแก้ไขและทบทวนให้แม่นยำยิ่งขึ้นก่อนสอบจริง

ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1
เวลา(นาที)
ตอน 1 เสียงในภาษาไทย หน้า 3 FREE 1:58:16  
ตอน 2 เสียงในภาษาไทย หน้า 4-6 2:00:03  
ตอน 3 เสียงในภาษาไทย หน้า 6-10 1:59:18  
ตอน 4 การสร้างคำในภาษาไทย หน้า 11-13 2:00:01  
ตอน 5 การสร้างคำในภาษาไทย หน้า 13-16 2:00:33  
ตอน 6 การอ่านวิเคราะห์สาร หน้า 76-82 1:49:05  
ตอน 7 ชนิดของคำในภาษาไทย หน้า 17-19 1:57:52  
ตอน 8 ชนิดของคำในภาษาไทย หน้า 19-22 2:00:47  
ตอน 9 ประโยค หน้า 23-29 1:59:18  
ตอน 10 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 30-34 1:59:35  
ตอน 11 ระดับภาษา 33 แสดงทรรศนะ โน้มน้าวใจ 35 ภาษาฟุ่มเฟือย 47 เรียงลำดับความ การฟัง การดู การพูด 57 1:59:23  
ตอน 12 ภาษากำกวม การอ่านออกเสียงคำ หน้า 47-51 2:01:24  
ตอน 13 คำพ้องในภาษาไทย การเขียนรายงาน โวหารร้อยแก้ว หน้า 51-54 1:58:02  
ตอน 14 เครื่องหมายวรรคตอน เรียงลำดับคำตามพจนานุกรม หน้า 54-55 1:55:33  
ตอน 15 การเขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย หน้า 56 ฉันทลักษณ์ในวรรณคดี หน้า 58 1:59:05  
ตอน 16 ฉันทลักษณ์ หน้า 59 วิเคราะห์คำประพันธ์ หน้า 69-72 1:59:55  
ตอน 17 วิเคราะห์คำประพันธ์ หน้า 73-75 สำนวนไทย หน้า 45-46 1:58:49  
ตอน 18 การใช้คำและความหมายของคำ หน้า 36-39 2:00:58  
ตอน 19 การใช้คำและความหมายของคำ หน้า 39-44 1:59:48  
ตอน 20 วรรณคดีวิจักษ์ หน้า 60-68 2:00:39  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ