เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 42 ชั่วโมง 46 นาที
21 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 60 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1

ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,000 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้

สรุปเนื้อหาภาษาไทยทุกเรื่อง พร้อมทั้งฝึกข้อสอบแยกเป็นเรื่องเพื่อทบทวนและทราบข้อบกพร่องของนักเรียนว่ายังไม่แม่นในเรื่องใด พร้อมนำไปแก้ไขและทบทวนให้แม่นยำยิ่งขึ้นก่อนสอบจริง

ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1
เวลา(นาที)
ตอน 1 เสียงในภาษาไทย ข้อที่ 1-13 FREE 1:59:12  
ตอน 2 เสียงในภาษาไทย ข้อที่ 14-42 2:02:35  
ตอน 3 เสียงในภาษาไทย ข้อที่ 43-85 1:59:17  
ตอน 4 การสร้างคำในภาษาไทย ข้อที่ 1-21 2:01:13  
ตอน 5 การสร้างคำในภาษาไทย ข้อที่ 22-67 1:59:46  
ตอน 6 การอ่านจับใจความ 1:58:20  
ตอน 7 ชนิดของคำในภาษาไทย ข้อ 1-30 2:01:58  
ตอน 8 ชนิดของคำในภาษาไทย ข้อ 31-63 1:57:14  
ตอน 9 ประโยค ข้อ 1-37 2:00:46  
ตอน 10 ประโยค ข้อ 38-66 คำราชาศัพท์ 1:58:45  
ตอน 11 คำราชาศัพท์ 1:56:00  
ตอน 12 ทรรศนะ โน้มน้าวใจ ภาษาฟุ่มเฟือย ลำดับความ ภาษากำกวม 1:57:57  
ตอน 13 ภาษากำกวม เรียงความ จดหมาย คำพ้อง 2:03:09  
ตอน 14 โวหารร้อยแก้ว วรรคตอน พจนานุกรม 1:59:00  
ตอน 15 พจนานุกรม ฉันทลักษณ์ การแต่งคำประพันธ์ 2:02:07  
ตอน 16 สำนวนไทย 1:59:42  
ตอน 17 วิเคราะห์คำประพันธ์ 2:01:51  
ตอน 18 การใช้คำและความหมาย 2:01:06  
ตอน 19 การใช้คำและความหมาย 2:02:25  
ตอน 20 วรรณคดีวิจักษ์ 2:01:33  
ตอน 21 2:42:17  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ