เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 39 ชั่วโมง 9 นาที
16 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
จำกัดเวลาเรียน 75 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek66

ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek66

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,000 บาท


  สมัครเรียน

ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek66
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek66 ครั้งที่ 1 2:57:40  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek66 ครั้งที่ 2 3:02:55  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek66 ครั้งที่ 3 2:51:29  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek66 ครั้งที่ 4 2:23:59  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek66 ครั้งที่ 5 2:03:55  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek66 ครั้งที่ 6 2:24:40  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek66 ครั้งที่ 7 2:12:55  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek66 ครั้งที่ 8 2:27:40  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek66 ครั้งที่ 9 2:02:44  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek66 ครั้งที่ 10 2:09:21  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek66 ครั้งที่ 11 2:07:07  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek66 ครั้งที่ 12 2:30:05  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek66 ครั้งที่ 13 2:29:05  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek66 ครั้งที่ 14 2:26:38  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek66 ครั้งที่ 15 2:29:09  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek66 ครั้งที่ 16 2:30:28  
1.สามัญ มีนาคม 2555.pdf
2.สามัญ มกราคม 2556.pdf
3.สามัญ มกราคม 2557.pdf
4.สามัญ มกราคม 2558.pdf
5.สามัญ ธันวาคม 2558.pdf
6.สามัญ ธันวาคม 2559.pdf
7.สามัญ มีนาคม 2561.pdf
8.สามัญ มีนาคม 2562.pdf
9.สามัญ มีนาคม 2563.pdf
10.สามัญ เมษายน 2564.pdf
11.สามัญ มีนาคม 2565 (1).pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ