วันศุกร์ , 1 กรกฎาคม 2022
Home » เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ajgolf1

ภาษาไทย อ.กอล์ฟ (อ.วรธน อนันตวงษ์)

สอนตั้งแต่ 
 • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
 • มัธยมศึกษาตอนต้น
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยากรบรรยายในโครงการ
 • วิทยากรประจำรายการ STUDENT CHANEL กระทรวงศึกษาธิการ ช่อง NBT
 • บันทึกสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย “ติวเข้มเติมเต็มความรู้” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • วิทยากรบรรยายเพื่อเตรียมสอบ ONET นักเรียน ม.3และม.6 ในโครงการ “รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้” จ.ชายแดนใต้ ร่วมกับสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ จ.สตูล จ.สงขลา
 • ติวเข้มนักเรียน ม.6 โครงการผลิตแพทย์ชนบท “1 อำเภอ 1 ทุน” ร่วมกับจุฬาลงกรณ์ฯ
 • แขกรับเชิญในรายการ Wake Club , Someone อาคันตุกะในในเครือ Gmm Grammy สัมภาษณ์การเตรียมตัวสอบวิชาภาษาไทย เทคนิคการเรียนอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อการใช้ภาษาไทยในวัยรุ่น ฯลฯ
 • เรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนทุกระดับชั้น (ประถมปลาย – มัธยมปลาย) เพื่อประกอบการสอนในชั้นเรียน
 • Pocket Book “พิชิตข้อสอบภาษาไทย สไตล์อาจารย์กอล์ฟ” BEST SELLER หนังสือสรุปเข้มภาษาไทยเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 และ ม.4
 • อาจารย์รับเชิญบรรยายความรู้เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาไทยโรงเรียนชั้นนำต่างๆ อาทิ สวนกุหลาบวิทยาลัย สตรีวิทยา ราชินี ราชินีบน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ฯลฯ
 • วิทยากรรายการ “สอนศาสตร์” ในช่อง ทรูปลุกปัญญา