วันศุกร์ , 22 มิถุนายน 2018
Home » โหลดเอกสาร

โหลดเอกสาร

โอเน็ตป.6 ดาวน์โหลด

โอเน็ตม.3 ดาวน์โหลด

ติวเข้มเข้าเตรียมแผ่น 16 ดาวน์โหลด

ติวเข้มเข้าเตรียมแผ่น 38 ดาวน์โหลด

เก็งข้อสอบเข้าเตรียม ดาวน์โหลด

ชีทเพิ่มเก็งข้อสอบเข้าเตรียม ดาวน์โหลด

เฉลยตะลุยโจทย์สอบเข้าม.1 ดาวน์โหลด

ติวเข้ม ONET ม.6 ดาวน์โหลด

ติวเข้มวิชาสามัญ 1 day ดาวน์โหลด

สรุปเข้มเนื้อหาเข้าเตรียมอุดม ดาวน์โหลด

ชีทเพิ่มEntrance  ดาวน์โหลด

ปรับพื้นฐานม.ต้น ดาวน์โหลด

ปรับพื้นฐานม.ปลาย ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

คอร์สที่มีเอกสารสามารถดาวน์โหลดได้
ในหน้าเข้าห้องเรียนหลังชื่อคอร์สครับ

1122