วันพฤหัส , 18 ตุลาคม 2018
Home » โหลดเอกสาร

โหลดเอกสาร

ติวปลายภาค ม.4 เทอม 1 ดาวน์โหลด

ติวปลายภาค ม.5 เทอม 1 ดาวน์โหลด

HalftermQuiz คอร์สเอนท์ ครั้งที่ 13 ดาวน์โหลด

เฉลยแบบฝึกหัดคอร์ส ENTRANCE เล่มแดง ครั้งที่ 13 ดาวน์โหลด

โอเน็ตป.6 ดาวน์โหลด

โอเน็ตม.3 ดาวน์โหลด

ติวเข้มเข้าเตรียมแผ่น 16 ดาวน์โหลด

ติวเข้มเข้าเตรียมแผ่น 38 ดาวน์โหลด

เก็งข้อสอบเข้าเตรียม ดาวน์โหลด

ชีทเพิ่มเก็งข้อสอบเข้าเตรียม ดาวน์โหลด

เฉลยตะลุยโจทย์สอบเข้าม.1 ดาวน์โหลด

ติวเข้ม ONET ม.6 ดาวน์โหลด

ติวเข้มวิชาสามัญ 1 day ดาวน์โหลด

สรุปเข้มเนื้อหาเข้าเตรียมอุดม ดาวน์โหลด

ชีทเพิ่มEntrance  ดาวน์โหลด

ปรับพื้นฐานม.ต้น ดาวน์โหลด

ปรับพื้นฐานม.ปลาย ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

คอร์สที่มีเอกสารสามารถดาวน์โหลดได้
ในหน้าเข้าห้องเรียนหลังชื่อคอร์สครับ

1122