วันอังคาร , 12 พฤศจิกายน 2019
Home » โหลดเอกสาร

โหลดเอกสาร

เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม  ดาวน์โหลด

สรุปเข้ม Onet ป.6  ดาวน์โหลด

Onet ป.6 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด

สรุปเข้ม Onet ม.3  ดาวน์โหลด

Onet ม.3 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด

ชุด 1 ข้อสอบภาษาไทย 9 วิชาสามัญ 2555 ดาวน์โหลด

ชุด 2 ข้อสอบภาษาไทย 9 วิชาสามัญ 2556 ดาวน์โหลด

ชุด 3 ข้อสอบภาษาไทย 9 วิชาสามัญ 2557 ดาวน์โหลด

ชุด 4 ข้อสอบภาษาไทย 9 วิชาสามัญ 2558 ดาวน์โหลด

ชุด 5 ข้อสอบภาษาไทย 9 วิชาสามัญ 2558 ดาวน์โหลด

ชุด 6 ข้อสอบภาษาไทย 9 วิชาสามัญ 2559 ดาวน์โหลด

ชุด 7 ข้อสอบภาษาไทย 9 วิชาสามัญ 2561 ดาวน์โหลด

ชุด 8 ข้อสอบภาษาไทย 9 วิชาสามัญ 2562 ดาวน์โหลด

ติวปลายภาค ม.4 เทอม 1 ดาวน์โหลด

ติวปลายภาค ม.5 เทอม 1 ดาวน์โหลด

ชีทหลักภาษาไทยม.ต้น ดาวน์โหลด

ชีทโค้งสุดท้ายเข้า ม.1 นัดเพิ่ม 9 กพ 62 ดาวน์โหลด

แบบทดสอบ ENT ดาวน์โหลด

HalftermQuiz คอร์สเอนท์ ครั้งที่ 13 ดาวน์โหลด

เฉลยแบบฝึกหัดคอร์ส ENTRANCE เล่มแดง ครั้งที่ 13 ดาวน์โหลด

เก็งข้อสอบเข้าเตรียม ดาวน์โหลด

ชีทเพิ่มเก็งข้อสอบเข้าเตรียม ดาวน์โหลด

เฉลยตะลุยโจทย์สอบเข้าม.1 ดาวน์โหลด

สรุปเข้มเนื้อหาเข้าเตรียมอุดม ดาวน์โหลด

ชีทเพิ่มEntrance  ดาวน์โหลด

ปรับพื้นฐานม.ต้น ดาวน์โหลด

ปรับพื้นฐานม.ปลาย ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

คอร์สที่มีเอกสารสามารถดาวน์โหลดได้
ในหน้าเข้าห้องเรียนหลังชื่อคอร์สครับ

1122